الیمان
سرگرمی و تفریح
۵۰۵ پست
۴۶ مشترک
۳۲ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۷۲
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴۵
مبنای تعداد ارسال رتبه ۶۴

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.


عرضه دوست داشتن اگر ندارید، توان نگه داشتن اگر ندارید، خراب نکنید احساس پاک آدم‌هایی که بعد از شما می‌خواهند واقعاً عاشقی کنند. شما می‌آیید، وعده‌ای می‌دهید، سرتان را می‌اندازید و می‌روید به ناکجا.
آدمِ بعد از شما اما باید جان بکنَد تا ثابت کند مثل شما و امثال شما نیست. عرضه دوست داشتن اگر ندارید، خراب نکنید همین اندک ریتم شیرین عاشقی را که جریان دارد.

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…


تظاهر به بی تفاوتی،

تظاهر به بی خیـــــالی،

به شادی،

به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست…

اما . . .

چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش”عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..
امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!
و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!
و به یــاد آوردم که دیـگر، تـنـت سـهم ِ دیگری ست…
و غمــت سـهم ِ مــن!

یادت باشد هیچ کس از تنهایی نمی میرد


فقط حرف آمدن که می شود

انتظار آدم را می کشدگفتم عاشق نیستم !


مادرم خندید و گفت :

لابد گل های بالش ات را من آب داده ام !

 گاهی اوقات مجبورید بپذیرید که برخی آدمها


فقط می توانند در قلبتان باقی بمانند نه در زندگیتان …!

 می دونی قشنگترین احساس چه وقتیه؟

وقتی برگردی و یواشکی به عشقت نگاه کنی
ببینی که اونم داشته بهت نگاه می کرده
تـــــــــــو که نمی دانی‌

هر آدمی‌ دل تنگی های مخصوص خودش را دارد
و تــــــــــــو پنهانی ترین
دلتنگی منی …

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

******


هیچ کس نفهمید شاید شیطان عاشق حوا بود که بر آدم سجده نکرد...

من تورو هنوزم میبینم ولی نه دیگه مثل قبل...

عاشق زمستان و برفم ، او را نمی دانم ...

من و زمستان ، هیچوقت او را نفهمیدیم.


عاشقان،اینجا کلاس درس ماست...

ما همه شاگرد و استادش خداست...درس آن راه کمال و بندگیست...

شیوه ی انسان شدن در زندگیست...امتحانش ازکتاب معرفت...

نمره اش ایمان وتقوا، منزلت...با عمل تنها بود این آزمون...

از مسیر عقل رفتن تاجنون...باید اینجا چشم دل را وا کنی...

تا که در عرش خدا ماوا کنی...درس اول در وصالش، اشتیاق...

درس آخر، وصل و پایان فراق...

هیـچ کس به اندازه ی کسـی که
هر روز خاطــره ای از دور به او شلـیک می شود
نمیمیـــرد...!

-آغوش تو

-جان میدهد براے جان دادن

-بغل وا کن آماده ام برایت بمیرم.