دل نوشته من
گوناگون
۱۱,۹۹۲ پست
۴۸ مشترک
۲۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۴۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۳۹
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۱

تبلیغات

اجازه نده آدمایی که
کمترین کار رو برات میکنن،
بیشترین کنترل رو احساساتت داشته باشن ...
گاهی قضاوت نادرست درباره
کسی ممکن است به قیمت
تباهی زندگی او تمام شود!
حقیقت زندگی انسانها
شاید با برداشت شما از آن
فرسنگها فاصله داشته باشد
یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد
ولی هزاران جسد افتاد و بشر معنی انسانیت را درک نکرد
ﺟﻨﮕﻞ فقط دیدنی نیست
ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ
همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردی
ولی یادشون نمیمونه براشون چیکار کردی
می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهایم را بکش
سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن
شما ناقص و فانی هستید و گریزی هم ندارید… و در عین حال شما زیبا هستید!
اگه ازم بپرسی : چقدر بهم فکر میکنی؟
باید بشینم تمام ثانیه ها و دقیقا های عمرم
تمام لحظه هایی که با شنیدن
یه کلمه جایی یادت افتادم
تمام دفعه هایی که
تووی موزیک یادت افتادم رو
بشمرم ،،
تا بتونم جواب سوالت رو بدم (؛
من بدون تو به دنیا آمدم، بنابراین می توانم بدون تو زندگی کنم.
از پس سختی ها معجزه‌ها شکل میگیرند
تو زندگیتون دنبال آدمای سیر باشین!
سیر از مهمونی
سیر از جنس مخالف
سیر از خوشیای موقت
سیر از پول
آدمای گشنه فقط میان به روحتون آسیب میزنن،
دختر و پسر هم نداره
یه جایی دست از باجنبه بودن بردار یه جایی از زندگیت نبخش؛ یه جایی باید بهت بر بخوره؛ اینجوری هرکسی هرجور که دلش بخواد باهات رفتار نمیکنه!
احساست رو براے ڪسے نگه دار ڪه مراقبش باشه!
اینکه تظاهر کنی حالت خوبه در حالی که در سکوت داری رنج می‌کشی اصلا آسون نیست!
فقط یکبار برای داشتن کسی میجنگی،
بعد اون برات مهم نیس ک آدما بمونن یا برن!