ClicK BaX
۱۵ پست
۱۴ مشترک
۸ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۶۲
مبنای تعداد هوادار رتبه ۷۰
مبنای تعداد ارسال رتبه ۸۲

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

تبلیغات

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشه
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه!
بازنشر کرده است.

پرپر کردم گل باغ غرورم را .

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

دیگر هیچکس او نخواهد شد حتی خودش .
بازنشر کرده است.

عشق بی‌رحم‌ترین حسِ خوبِ دُنیاست .
بازنشر کرده است.

آدم یک بودن است و انسان یک شدن .

دیدگاه غیرفعال شده است.

از خواب برگشتم به تنهایی . 

دیدگاه غیرفعال شده است.

یادی هم کنیم از اونی که قرار بود همیشگی باشه  
دیدگاه غیرفعال شده است.

رفتن تو . چو رفتن جان . 

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

دیوانگی ما به کسی ربط ندارد ! 

دیدگاه غیرفعال شده است.

دل پیش کسی باشد و وصلش نتوانی. لعنت به من و زندگی و عشق و جوانی.
دیدگاه غیرفعال شده است.

عشق در دل ماند و یار از دست رفت . 
دیدگاه غیرفعال شده است.

مهم اینه کنار هم وایسین،


رو هم‌ خوابیدنو همه بلدن.

دیدگاه غیرفعال شده است.

خیلی چیزا گفتنی نیست . 

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

 یک تو آزردی مرا یک جهان شادم نکرد .
دیدگاه غیرفعال شده است.

دل مرنجان ! 

که ز هر دل به خدا راهی است . 
دیدگاه غیرفعال شده است.