کیک تولد
۴۸۳ پست
۷۹ مشترک
۲۴ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۳۷
مبنای تعداد هوادار رتبه ۵۶
مبنای تعداد ارسال رتبه ۶۵
سلااااام صبح بخیر دوستان، متولدین امروز
سالروز تولدتون مبارک
سلام صبح سه‌شنبه شما بخیر . دوستان متولدین امروز
سالروز تولدتون مبارک
سلام صبح دوستان متولدین امروز بخیر وشادی
سالروز تولدتون مبارک
سلام صبحتون بخیر وخوشی وشادی
متولدین امروز سالروز تولدتون مبارک
سلام صبح آدینه تون بخیر و خوشی. متولدین امروز
سالروز تولدتون مبارک
متولدین امروز ؛ تولدتون هزاران بار مبارک .
سلام دوستان متولدین امروز صبحتون بخیر وخوشی
سالروز تولدت مبارک
سلام دوستان متولدین امروز صبحتون بخیر وخوشی
سالروز تولدتون مبارک
سلام صبح اولین روز( اسفندماه) سه شنبه شما دوستان بخیر
متولدین امروز سالروز تولدتون مبارک
سلام صبح یکشنبه شما بخیر و شادی و امیدواریم روز خوبی داشته باشید
متولدین امروز سالروز تولدتون مبارک
سلام صبح همگی شما بخیر وخوشی. دوستان متولدین امروز
سالروز تولدتون مبارک
سلام صبح شما دوستان متولدین امروز بخیر وخوشی
سالروز تولدتون مبارک
سلام صبح همگی بخیر
متولدین امروز سالروز تولدتون مبارک
سلام صبح شما بخیر متولدین امروز
سالروز تولدتون مبارک
سلام صبح شما دوستان متولدین امروز بخیر وخوشی
سالروزتولدتون مبارک