عاشقانه آرام

براي نفسي آسوده زيستن ، چاره اي نيست جز مهي فشرده را گرداگرد خويش ان.. بیشتر

عاشقانه آرام
شعر و ادبیات
۵۷۰ پست
۱۶ مشترک
۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۲۷
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱۴۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۵۳
کاش رفاقتا؛
مثل رفاقت دست و چشم بود !
وقتی دست زخم بشه، چشم گریه میکنه
وقتی چشم گریه کنه،
دست اشکشو پاک میکنه ..!
من برای تمام آدم‌ها حالِ خوب
آرزو می‌کنم،
برای تمام قفل‌ها کلید،
و برای تمام دل‌ها آرامشی که تمام
نشدنی باشد.

من برای تمام آدم‌ها آرزو می‌کنم که
عاشق شوند،
عاشق آدم‌ها و چیزهای خوب؛
آرزو می‌کنم هر صبح
که چشم باز کردند،
به اشتیاق هدفی لبخند بزنند،
تلاش کنند،
و امیدوار باشند به رسیدن...

آرزو می‌کنم همه یک‌نفر را
داشته‌باشند
که دوستشان داشته‌باشد،
که بگوید؛
نگران چیزی نباش،
درستش می‌کنیم ...
💓
تو بهارم باش
من شکوفه
به شکوفه
عاشقت میشوم ...

🕊♥️🌹♥️🕊
♥ ‌

اسمش را گذاشته ام "جانِ دل"

یعنی هم جان است و هم دل◕‿◕
بازنشر کرده است.
خوش هواییست فرح بخش خدایا بفرست

نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم

کاش بودی تا دلم تنها نبود
تا اسیر غصه فردا نبود
کاش بودی تا فقط باور کنی
بی تو هرگز زندگی زیبا نبود...
مشاهده ۴ دیدگاه ارسالی ...
!😍

بختِ مـن
‌هـاے تـوست ...

پلڪ بزن
برڪتِ امـروزم را دشت ڪنم ..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍
🕊♥️🌹♥️🕊
بهار برای من...

شالیزار گیسوان توست...

که میشود در میان تارهایش...

نفسی تازه کرد...

🕊♥️🌹♥️🕊
گاندی قشنگ میگه:
" اگر جرات زدن حرف حق را نداری لااقل برای کسانی که حرف نا حق میزنند دست نزن

ناپلئون میگوید: "دنیا پر از تباهی است،
نه به خاطر وجود آدمهای بد،
بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب."

وقتی برنامه های شعبده بازی رو نگاه میکنم متوجه نکته خوبی میشم:
" مردم برای کسی دست میزنن که گیجشون کنه، نه آگاهشون "
هنگامی که کسی
آگاهانه تورانمی‌فهمد
خودت رابرای توجیه
اوخسته نکن! برآنچه
گذشت،آنچه شکست،
آنچه نشد،و آنچه
ریخت حسرت نخور
در زندگی اگر تلخی نبود،
شیرینی معنایی نداشت...
بازنشر کرده است.
تاحالا شده کسی رو نگاه
کنی و همون موقع بگین
"خدایاشکرت" که کنار منه؟

از این یهویی های قشنگ
از خـــدا میخوام براتون ..
بازنشر کرده است.
سخن بد می رنجاند
اگرچه پوشش شوخی
رابرقامتش بپوشانی

وسخن نیک غم رامی زداید
وشادی آفرین است
اگرچه از روی تعارف باشد

سعی کن
برای زبانت نگهبانی بگذاری
تاواژه هایت را انتخاب کند
بازنشر کرده است.
هوا را ميبيني...؟
تكليفش با خودش معلوم نيست...
ميبارد، نميبارد، گرم است
سرد است، طوفان ميكند
ميسوزاند، درست مثلِ "تو"
يك ناپايداري مطلق...


بازنشر کرده است.
شوقم افزون شد و آرام ڪم و صبر نماند

در فراق تو، ولے عهد همان است ڪہ بود

♥ ‌ ❍ㅤ ⎙ㅤ ⌲

_ یه روزايی فكر ميكنم بیشتر دوست دارم

+ چه روزايی؟

_همه روزا

آرام ❤

💞💕💞