شبهای بی ستاره

بهترین صفات هر انسان در اعماق وجودش پنهان شده بیشتر

شبهای بی ستاره
خانواده
۱۹۰ پست
۲۰ مشترک
۱۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۳۳
مبنای تعداد هوادار رتبه ۸۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۸۵

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

ماه خدا ماه نزول ماه رمضان بر همگان پیشا پیش مبارک
ماهی که مهمانیش در قلب مان هست و میزبانش خالق مان هست
خوشا برما که از قبل میدانیم هرسال دعوتیم
بهترین هدیه میتواند توبه ما مهمانها گناه کار باشد تا گناهانمان را کمتر کنیم عمال خوبمان را افزون
انهای که فکر میکنن ماه رمضان ماهیست که حال فقرا را درک کنیم یک اشتباه هست
ما باید قلب فقیر مان را باید درک کنیم که دارد خالی میشود از خدا
و کلمات نزولی را برقلبمان جاری کنیم و عمالمان را با ان ست کنیم که برازنده انسان بودن هست
باشد که با لطف و کرم و بخشندگی پروردگارمان رستگار شویم
مشاهده ۴ دیدگاه ارسالی ...
مهم است که برای آنچه دوست دارید وقت بگذارید!
مگر برای همین متولد نشدیم لذت بردن از زندگی ...
اگر هوشیارانه به زندگی نگاه کنید ، بی اختیار می خواهید بنوشید.
و هرکسی سکوت خودش را داره
در سکوت من تو نشسته ای
با اینکه از دستت دادم بعضی وقتا احساس میکنم بیشتر از حد از دستت دادم
عاشقی پایان راه نیست
مثل خورشید که غروب میکند
اما مثل زندانی(کسی) هست که محکوم به دوست داشتن زندان شده
با گذر زمان با ازادی قریبه میشود
انگار که ازادی برایش یک زندان جدیدهست
وقتی که عاشق میشی جدای برایت حکم زندان رو پیدامیکنه
ولی باز بخواهی عاشق بشی خاطرات اونی که ترکت کرده همیشه تو قلبت سنگینی میکنه
مگه اینکه بیشتراز اونی که ترکت کرده عاشق یکی دیگه بشی
عاشق شدن راحته ولی اینکه تا چه میزان میتونی عاشق بشی بعضی عشقها هستن ابدی حتی اگه جدابشی هیچکسیو نمیتونی به اندازه اون دوست داشته باشی انگار که محکوم شدی پشت میله های این عشق
شواهد هاکی از اینه که خدا امسال هم مثل هرسال میزان دوست داشتنش رو نصبت بهم افزایش داده
خوشمزه تر از یکدیگر ، ممکن است چیزی نخورده باشیم.
سخت ترین چیز اعتراف به ضعیف بودن هست .
من خیلی ضعیف هستم که می توانم تمام خاطرات را با یک خاطره خوب یا دلنشین از ذهنم پاک کنم.
خیلی ضعیف هستم که از او عصبانی یا آزرده می شوم.
خیلی ضعیف هستم که حتی به خودم اعتراف می کنم که هنوز احساس بهش دارم
البته ، مثل بقیه ، من سعی کردم با کار ، دوستان خاطراتش را غرق کنم ،
اما فقط توانستم متقاعد کنم که دارم جلو می روم.
اما خودم را که نمیتوانم گمراه کنم.
من در تمام این مدت ، هر دقیقه به او فکر نکرده ام؟
بازنشر کرده است.
عشق اونه که معشون بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی دوستت داره دوستت داشته باشه وگرنه عاشقت نیس و یک روز میفهمی توم عاشقشش نیستی تو این لحظه داری از عشق یکی دیگه میسوزی و میبینی قلبت او نفر سومو میخواد تازه داری قلبو جسمو روحت رو ارضاع میکنی از دوست داشته شدن انگار منتظر همچین دوست داشتنی بودی و نیاز داشتی و تو دوست داری اون گونه که نفرسوم دلتو میبره دلتو ببازی واین تنها باختنی هست که خوشت خواهد اومد
من با ادمهای خوب مشکل دارم اینها تاوقتی واسه خودشون مشکلی پیش نیاد سکوت میکنن و فکر میکنن باگذر زمان مشکلها راحت حل میشه وگرنه از ادمهای بد که انتظاری نمیشه داشت
ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﻣﮑﺚ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ ؛ " ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ "...
ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺻﻼ ﺍﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺧﯿﻠﯽ " ﺗﻮو ﺩﺍﺭﻩ "...

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ، ﺑﺪﻭﻥ " خییییییلی ﺯﺧﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ "...
ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ هممممه ﭼﯿﺰ ﺑﯽ ﺗﻮجهه ، ﺑﺪﻭﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ، ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ "...

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ تو ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯽ ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻪ: ﺷُﮑـــﺮ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﺑﺪﻭﻥ "ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ، ﻧﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺑﻪ ﻧﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺵ"...
ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ " ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ "...

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺩﻫﺎﺷﻮ ، خیلی ها نمیفهمن "...
ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺪﻭﻥ " ﺍﺯ ﺧــِــــــــیلیا ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ "...

اگه ديدى کسى زياد ميخوابه بدون"خيلى تنهاست"...
وقتی یه سیب میدزدی میشی دوزد
ولی امپراتوری رو به دزدی میشی سیاست مدار
فقط انسانهای ضعیف متوقف میشن
شبها که بغض میکنی
دنیا سکوت میکنه
زمان به صفر میرسه
زمین سقوط میکه
در عمق خاکستر شب
چگونه شعله میکشی
فرست بده گریه کنم
فکر گریز از شبهات
توفان این دقایقم
بگو کجای زندگیم گم شده بودی
که خاطرات من همه در تو خلاصه میشوند
شبها که بغض میکنی زمان به صفر میرسه
هر وقت داری چیزی رو تو ذهنت بزرگ میکنی؛جا واسه پشیمونی هم بزار !