باران عشق
شعر و ادبیات
۶,۷۰۹ پست
۷۲ مشترک
۲۸ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۴۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۲۲
بازنشر کرده است.

 ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌یڪ بار....
طعم‌عشق‌را‌چشیده‌ام،
مزه تلخ قهوه سیاه می‌داد،
ــ تپش قلبم را تند ڪرد
ــ بدن زنده‌ام را دیوانه
ــ حواسم را به هم ریخت
و رفت....!!🌸🌱

بازنشر کرده است.
ایهاالناس جهان جای تن آسانی نیست
مرد دانا، به جهان داشتن ارزانی نیست

خفتگان را چه خبر زمزمهٔ مرغ سحر؟
حیوان را خبر از عالم انسانی نیست...

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
تنهایی قبل از تو

با تنهایی بعد از تو

زمین تا آسمان فرق می‌کند.
بازنشر کرده است.
یاد آن روز که دل بردی و جان می‌رقصید

کاش صد جان دگر بر سر آن می‌دادم

بازنشر کرده است.
بخت ما، از سر مژگان تو برگشته تر است

عجبی نیست که از ما نکنی هرگز یاد

بازنشر کرده است.
حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی

کاین پای لایقست که بر چشم ما رود

بازنشر کرده است.
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم

بازنشر کرده است.
به جمعی در سخن بودم که شد جانان من پیدا

پریشان گشتم و شد حالت پنهان من پیدا

بازنشر کرده است.
این شب مهتابی ام را با تو قسمت میکنم
تا سحر بیخوابی ام را با تو قسمت میکنم
از دو نیمه نیمه ی دلمردگی سهم خودم
نیمه شادابی ام را با تو قسمت میکنم

محمد_رضا_احمدی_فر
بازنشر کرده است.
سپیده دم است روزی که آغاز می شود

برای من عذابی بیش نخواهد بود

اما من آن را به پایان خواهم رساند

شب خنک را خواهم یافت

و با دشمنان درون خود آشتی خواهم کرد

همه زندگی من چنین است

من آن را بدین گونه تصویر می کنم

و از پنجره ی گشاده

شادمانه زمان را می نگرم

که درختان و خانه ها را

گویی در حبابی لغزان باز می آفریند
بازنشر کرده است.
"هیچکس" در بستر مرگ
آرزو نکرده که کاش
بیشتر کار کرده یا بیشتر
ثروت اندوخته بود...
اما بسیاری آرزو کردند
که ای کاش با
عزیزانشان "مهربانتر" بودند..
🍁🍃
بچشم لطف اگر بینی گرفتاران رسوا را

بماهم گوشه چشمی که، رسوا کرده ای ما را

خبر از خود ندارم چون سپند از بیقراریها


نمی‌دانم کجا خیزم، نمی‌دانم کجا افتم

ز حسرتِ دهنت جانِ من رسید به لب

خوشا کسی‌که دهانش به لب رسیده‌ی توست