همه ی عاشقانه های من

...و خداوند عشق را آفرید! بزرگی میگفت ، عشق که همیشه نباید نسبت به ج.. بیشتر

همه ی عاشقانه های من
شعر و ادبیات
۱۰,۰۶۴ پست
۸۴ مشترک
۴۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۶
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱۹
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۲

تبلیغات

سه چیز
تمامی ندارد

تو و
عشق و
مرگ
/
( محمود درویش )
/... !/
بازنشر کرده است.

بر روی
پیاده‌روی‌های دل‌تنگی
ما آواره‌ایم

نه قرارهایمان
فرامی‌رسند
و نه ما خسته می‌شویم
از انتظار ...
/
شاعر مراکشی
( أریج المغربی )
/... !/

من
تمام سهمم از بهشت و
حوریانش را داده ام
که تو را بگیرم

حالا
تنها در جهنم
نشسته ام
که بیایی
/
( افشین یداللهی )
/... !/

از درد عشق گفتم و نشنید هیچ‌کس
حتی اگر شنید نفهمید هیچ‌کس

زور شراب گر به غم عشق می‌رسید
ما را چنین خراب نمی‌دید هیچ‌کس

آدم، حریصِ منع‌شدن‌هاست، گر نبود
آن میوه را ز شاخه نمی‌چید هیچ‌کس
/... !/

شرمندۀ محبتت ای غم؛ که در فراق
حال مرا به جز تو نپرسید هیچ‌کس !

نماند
از سردمهری‌های دوران
در جگر آهم

درختی را
که سرما سوخت
دودش برنمی‌آید
/
( جناب صائب )
/... !/

اگر اهل دلی بر تیره‌بختی صبر کن صائب
که داغ کعبه از زیر سیاهی بر نمی‌آید...

و قسـم
به حقارت واژه
و شكوه سكوت ...

كه گاهى
شرح حال آدمى
ممكن نيست !
/... !/

هیچ گاه
به پایان نمی رسم
مثل هیزم های مصنوعیِ شومینه

و محکومم
به این بغض های پناهنده
که از گلوگاهم پایین نمی روند

من
غمگین ترین
عروس دریاییِ
اقیانوس های جهانم

و تور لباسم
تور ماهیگیری توست!
/
( ناهيد سلطانی )
/... !/
بازنشر کرده است.

هر که در عاشقی، قدم نزده است
بر دل از خون دیده، نم نزده است

او چه داند که چیست حالت عشق
که بر او عشق، تیر غم نزده است !
/
( خاقانی )
/... !/
بازنشر کرده است.
به کسانی که به ما اعتماد می کنن ؛ دروغ می گیم ،
و به کسانی که به ما دروغ می گن ؛ اعتماد می کنیم ... !!!
بازنشر کرده است.
بعضی از مردم بسیار زیبا هستند
اما نه به خاطر چهره دلنشین
نه به خاطر ظاهر جذاب
نه به خاطر حرف های تاثیرگذار
بلکه تنها به خاطر چیزی که هستند
بازنشر کرده است.
حقیقت این است که در این دنیا همیشه کسی هست که با کمال میل بخواهد جایش را با شما عوض کند.

از مسیرت لذت ببر
مشاهده ۹ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
یا چنان نمای كه هستی
یا چنان باش كه می نمایی
مشاهده ۴ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
خنده ڪن هر صبح ،
بر رخسارهٔ نیڪوے عشق

خانه ے دل را گلستان ڪن
به عطر و بوے عشق
خوشه اے از نور برچین
صبحگاهان با طرب
چون پرستوهاے عاشق
پرگشا تا ڪوے عشق
بازنشر کرده است.
زمان” وفاداری آدما رو ثابت میکنه نه “زبان” ...
بازنشر کرده است.

برای عشقتان زندگی کنید
بی شک بیشتر به کارش می آیید
تا اینکه برایش بمیرید …