مولانا
۲,۶۲۴ پست
۴ دنبال‌کننده
۱,۹۱۷ امتیاز

تصاویر اخیر

.............
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
آشفته‌دلان را هوس خواب نباشد
شوری که به دریاست به مرداب نباشد
....................
....................
....................
....................
....................
بازنشر کرده است.
....................
..............
..............