مهاجر
۳ پست
مرد، مجرد
ليسانس
دین اسلام
ايران
سیگار نميکشم
شعر،مطالعه،

تبلیغات

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
گفتمش برگردنازت راخریدارم به جان
گفت درقلبم ندارم یادی ازنامت نشان
گفتمش من بی توازنان و نمک افتاده ام
گفت فرقی هم نداردنزدمن این رابدان
گفتمش خواهی فراموشت کنم درهرزمان؟
گفت لطفی می کنی درحق من ای مهربان
گفتمش تاریک شددرچشم من اینک جهان
گفت فرقی هم نداردنزدمن این رابدان
گفتمش ازهردوچشمم می شود اشکی روان
گفت فرقی هم نداردگرشوی آتشفشان
گفتمش مهرومحبت کرده ای دردل نهان؟
گفت گشتم سنگدل درخامُشی هم دربیان
گفتمش گشتم مهاجر تافراموشت کنم
گفت هجرت کن کنارم گویمت دیگر نمان
من سلامش دادم ورفتم زخاطربی امان
درتمام این زمان من مرگ رادیدم عیان
مهاجر
مفلسم
مسکین وتهیدستم
تمام دارایی ام عشق است که خریدارندارد
آه
چه تلخ است این بازی دنیا
تهیدستان بازندگان عشق اند
پرازحرفم
خواهم ازعشق گویم
وکسی می‌گوید
خاموش مهاجر
شنیدار ندارد
سلام. من مهاجر هستم، از اعضای جدید کلیکی ها
  • doste

    سلام زمان ورودتان خواستم بگم پست بزاریدکه گذاشتین
    امیدوارم تواین سایت خالی بشیدازغم ودردوزخم و...
    خوش امدیدبه سایت