خسرو
۱۶۰ پست
۱۷۶ دنبال‌کننده
۸,۴۹۱ امتیاز

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

دوستت دارم هایت زیباست
قلبم را لمس میکند این دوستت دارم های تو
اما
اینروزها بیشتر لمس دستانت
و شهد لبانت مرا آرام میکند....

(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
مشاهده ۶ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

.
صبح که میشود
دیدن طلوع چشمانت
خاطره انگیزترین منظره ایست که هرگز تکراری نمیشود...
و شبها با غروب چشمانت
دیدن صورت ماهت
با آن همه زیبایی و رقص آرام نفسهایت
تمام آرامش منست....

(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
مشاهده ۱۶ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

جان من در شیشه ای
در دست توست...
نشکنی آن شیشه را
چون شیشه عمر من است...

(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
بازنشر کرده است.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

.
تصور کن مرا در آغوشت
در حالیکه گیسوانت را
بر روی شانه‌هایت پهن کرده ای
و عطرت را تصورکن که مست کرده مرا از بودنت...
و لبهایم را تصور کن
که از شهد شیرین لبانت
حریصانه دزدی میکنند...

کدام قسمتش با وعده خداوند
در بهشت مغایر است...!؟

بهشت من همین جاست
در کنار تو ،در آغوشت....

.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
و ۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

.

چشمانت جنگ است ...
و لبهایت صلح...
ومن چون سرباز اسیری هستم
که جنگ را به چشمانت باخته ام
به امید صلح .....

(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
مشاهده ۱۲ دیدگاه ارسالی ...
و ۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

اگر نقاش بودم
تو را همیشه در آغوشم
به تصویر میکشیدم
جایی که باید بودی
و نیستی...

.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
مشاهده ۱۰ دیدگاه ارسالی ...
و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

آری خیلی زیبا هستند، گیسوانت
وقتی به رو شانه هایت پهن میکنی
و انگشتانم را دوست دارم
وقتی لابه لای گیسوانت شانه میشوند
و عطر تو را میگیرند ....
باد رادوست دارم ....
وقتی در گیسوانت می وزد
و عطر تو را در مشامم پرمیکند....
چشمانم را دوست دارم وقتی
آنقدر حریصانه به تو زل میزنند
که رهگذران را به حسودی وامیدارند....
قلبم را دوست دارم ...
وقتی با دیدنت چنان تند میزند
که انکار میخواهد از درون سینه ام به بیرون بپرد
و تو را ..
تو را دوست دارم...
برای اینهمه حسه خوبی که به من میدهی....

(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

.
نمیدانم علت این چتر ها را !!
وقتی برای آمدنت
نماز باید خواند....

.

(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
مشاهده ۸ دیدگاه ارسالی ...
 • ❤آریـAriaــــــــا❤

  📕زندگی مثل فصلهای یڪ ڪتاب است
  تو نمی توانی قسمتهای نوشتہ شدہ را پاڪ ڪنی
  اما می توانی پایان زیبایی برای آن بنویسی
  زیرا تو نویسندہ زندگی خودت هستی📕

  زندگیتون پر معجزہ🌺🍃

 • خسرو

  به به آریای عزیزم
  چه متن زیبایی

و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

وجودم را
زمین خشگی حس میکنم
تشنه باران نگاهت....

(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

.
دوست داشتنت را
در گوش باد گفتم
دلش بحالم سوخت
کاش پنجره اتاقت را باز بگذاری
بوسه هایم را برایت
فرستاده ام....

.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

به یادت که می افتم
لبخند هدیه ایست که می نشانی به روی لبهایم...
انگار لبهای من؛
برای دیدارت از من تشنه ترند....

.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

نگاه تو چون خورشید است...
و دل من همچون گل آفتابگردانی است
که زندگی را در نگاه تو جستجو میکند...

(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
مشاهده ۱۴ دیدگاه ارسالی ...
 • ستاره درخشان

  .
  رخــســار تــو را
  دیــده ے دیــدار خــوش اســتــ

  ســخــن عــشــق تــو را
  حــِســِ شــنــیــدار خــوش اســتــ

  صــوت مــرغــان چــمــنــ
  گــر چــه خــوش امــا صــنــمــا

  هر ســحــر را ڪــه خــطــابــمــ
  تــو ڪــنــے یــار خــوش اســتــ

  ‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌🤞👌🌹🍃

 • خسرو

  به به
  ستاره عزیز
  چه حضور زیبایی
  چه شعر پر معنایی

بازنشر کرده است.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

گاهی فکر میکنم
دلم از مغزم باهوش تر است !!
چون هرچه دورتر میروی
دلم بیشتر برایت تنگ میشود...
معادله ای که مغزم پاسخی برایش ندارد....

(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
مشاهده ۸ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

چشم تو مرا به یک نگاه عاشق کرد
با کرشمه ای که در خودش پنهان داشت
عقل و دل ما برد و مرا مجنون کرد
من خواب و خوراکم همه چشمان تو شد
در وقت نماز قبله من سوی دوچشمان توشد
یک لحظه نشد دور ز خیالم چشمت
آنقدر که سلام هر نمازم همه تقدیم تو شد

.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)
و ۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)

.
عشق؛
مثل بارونه...
تو رو خیست میکنه
اما اون خیلی مهربونه...
عشق؛
مثل بارونه...
گاهی سیلاب میشه
اما ...
نباشه، هیچی تو دنیا نمیمونه....

.
(¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸(.•*¨)