دژاوو ...
۸ مشترک، ۲ ارسال
دِژُمْ
مآ پُشتِ هَمآن دَست کِ پوُچ ب..
۱۰ مشترک، ۶۲ ارسال
دفتر شعرها و تران..
شعر های خودم رو براتون میزارم..
۹ مشترک، ۰ ارسال
دفتر شعرهای من
دفتر شعرهای من در کلیکی ها
۹ مشترک، ۴۰ ارسال
دل نوشته من
۲۸ مشترک، ۶,۵۹۹ ارسال
دلنوشته رزتنها
یه گروه قشنگ
۱۶ مشترک، ۷۱ ارسال
دلنوشته ها
۱۱ مشترک، ۰ ارسال
دنیای عاشقانه
زندگی را نفسی ارزش غم خوردن ن..
۵۲ مشترک، ۷,۱۸۶ ارسال
دنیای من
۱۹ مشترک، ۲۰۲ ارسال
دور دورا...
قشنگترین قفلی دنیا دستام تو د..
۹ مشترک، ۲ ارسال
رسانه موزیک-باس
افتخار می کنیم از حضور شما ! ..
۱۳ مشترک، ۶۹۵ ارسال
رقص واژه ها
لیستی از فریادهایمان واژه ه..
۱۳۱ مشترک، ۲۱,۷۵۸ ارسال
زندگی رو عشقه...
به یاد رفیق صمیمیم
۱۴ مشترک، ۲ ارسال
سنگتی
۹ مشترک، ۰ ارسال
شبهای بی ستاره
بهترین صفات هر انسان در اعماق..
۸ مشترک، ۱۹۲ ارسال
شبهای بی ستاره
بهترین صفات هر انسانن در اعما..
۷ مشترک، ۰ ارسال
شهر عشق
رسانه طنز و عاشقانه..
۸ مشترک، ۲ ارسال
عاشقانه های من
۱۵ مشترک، ۱,۵۷۵ ارسال
عاشقانه هایم برای..
عاشقانه هایم برای معبودم و عش..
۱۴ مشترک، ۰ ارسال
عشق پرسپولیس
قرمز خونم پرسپولیس جونم
۳۵ مشترک، ۵,۷۷۸ ارسال
عشقولانس
۷ مشترک، ۵ ارسال
غیب ، جن ، عالم حس
اینجا راجب حقیقت های پنهان صح..
۱ مشترک، ۱ ارسال
فسقلیا
اکیپ خوشگلای کلیک!
۲۴ مشترک، ۱۷ ارسال
فصل برگریزان
۶۴ مشترک، ۱,۵۱۳ ارسال

دسته بندی

ترتیب بر اساس: نام

ایجاد گروه جدید