♡ خورشید ♡
۳,۹۶۶ پست
۱۸۶ دنبال‌کننده
۱۵,۶۲۰ امتیاز
زن
آروم و عادی
دین اسلام
ايران
زندگی با خانواده
نوشتن شطرنج
galaxy A32

تصاویر اخیر

و ۳ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
نشاید سرزنش کردن مرا در چندین
جوانی بود و کار دل

چه می کردم ...دیدگاه غیرفعال شده است.
خواب دیدم نیستی تعبیر آمد می‌رسی
هرچه من دیوانه بودم ابن سیرین بیشتر ...

بازنشر کرده است.
مدعی نیستم اما هنری بهتر از این؟
که همانی که کسی حدس نمیزد شده‌ام...

چشم شڪار ڪرد جان را
ما دیدہ در آن شڪار داریم ...مشاهده ۳ دیدگاه ارسالی ...
به‌سانِ رود
که در نشیبِ دره سر به سنگ می‌زند
رونده باش
امیدِ هیچ معجزه ای زِ مُرده نیست
زنده باش ..‌.گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم
دیدمش و از یاد بردم گفته های خویش را ...

کافرم در اما ای سیه گیسو بدان
مستی چشمت مرا روزی می‌کند ...
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌C᭄ᥫ᭡
عمری به جستجوی همیم و نمی‌رسیم
سخت است فکر وصلت و آفتاب ...چو افتادم به دامت، آفرین گفتم را
که زلفت با دلم می‌گفت
صید از اوست
دام از ماست ...سرخ از تَف‌ِ دل‌، زرد از غم یارم رخ
دائم چو گل رعنا، می‌سوزم و می‌سازم ...حس و حال همه ی ثانیه ها ریخت به هم
شوق یک رابطه با حاشیه ها ریخت به هم

گفته بودم به کسی نخواهم ورزید
آمدی و همه ی فرضیه ها ریخت به هم ... • محمد خوش بین

  خرسند ببینمت به هم می ریزم
  در بند ببینمت به هم می ریزم

  ای آن که نبینمت دلم می گیرد
  هر چند ببینمت به هم می ریزم

 • ♡ خورشید ♡

  نمی‌بینم تو را در به در فاصله ها می‌مانم
  چهچه ی عشق را می‌شنوم راز من تازه خوان
  تا به در مهر و ماه می‌شنوم عشق را
  در پس اندوه من تا تو نمانی به عشق ...

عهد بستم که دلم را ندهم دست کسی
آمدی کلِ دل و منطق من ریخت به هم ...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#رقص_واژه_ها ♡
بازنشر کرده است.
چه دیر می‌گذرد لحظه ‏های آمدنش
همیشه عقربه انتظارها لنگ است ...

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
پایان سفر استانی رئیس جمهور شهید..
سید ابراهیم رئیسی در مشهد الرضا آرام گرفت ..!


بازنشر کرده است.
می‌فروشند
عیش را
غم می‌خرند ...

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
بی قیمتم و جز تو خریدار ندارم
گیرم بخرندم به کسی کار ندارم

گیرم دو جهانم نپسندند ، تو پسندی
من جز تو کسی در دو جهان یار ندارم ...


دیدگاه غیرفعال شده است.