امیر محمد
۱,۵۷۰ پست
۲۶۲ دنبال‌کننده
۲۱,۰۶۲ امتیاز
مرد

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
و من تمام خودم را فدای او کردم
مشاهده ۵ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
من تو را می خواستم تقدیر مرد
حاصل عشق مرا با خویش برد
بازنشر کرده است.
باز این جا دل پریشان می کنند
بوسه ها را نذر خویشان می کنند
مشاهده ۳ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
بازم دلم را بردی
ای کاش زود می مردی

بازنشر کرده است.
من فقط هستم فدای آن نگار
که ربود از من دل و صبر و قرار
بازنشر کرده است.
به نیمه پر لیوان بچسب لوط
بازنشر کرده است.
هیچ کس در این دیار بی کسی
نیست یک بوسی به ما اهدا کند؟[/
بازنشر کرده است.
باشد بخواب ولی بی وفای من
بازنشر کرده است.
بکش مرا دل بی عشق استفاده ندارد
بازنشر کرده است.
نازپرورده ای و درد نمی دانی چیست

گریه ی ممتد یک مرد نمی دانی چیستروی پوشاندی و پوشاندن این ماه تمام

آنچه با اهل زمین کرد نمی دانی چیستدر کجا علم سخن یاد گرفتی که هنوز

ظاهرا معنی «برگرد» نمی دانی چیست
شادمان باش ولی حال مرا هیچ مپرس

آنچه غم بر سرم آورد نمی دانی چیستگفتم از عشق تو دلخون شده ام، خندیدی

نازپرورده ای و درد نمی دانی چیست
بازنشر کرده است.
باید ﺍﻣﺸﺐ ﻟﺐ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺐ ﺗﻮ ﺟﻮﺭ ﺷﻮﺩ...
ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺍﻓﺘﺪﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﺩ !!

ﺁﯾﻪ ﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﯿﺎﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺪﻫﺪ...
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﯼ ﺍﻭ ﺳﻮﺭﻩ ﯼ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺷﻮﺩ !!

ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﭘﯿﺎﻡ ﺁﻭﺭﻣﺴﺖ...
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺷﻮﺩ ...؟ !!

ﻫﺮﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﻦ ﻣﺮﺍ ﺍﻧﮓ ﺯﻧﺪ...
ﯾﺎ ﺭﺏ ﺍﺯ ﺳﺎﺣﺖ ﺩﺭ ﮔﺎﻩ ﺗﻮ،ﺍﻭ،ﺩﻭﺭ ﺷﻮﺩ !!

ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺒﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ...
ﮐﺎﺵ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻦ ﺯﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﯼ ﺗﺎ ﮔﻮﺭ ﺷﻮﺩ !!

ﺍﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺸﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪ ﺍﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ...
ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻮﺩ...!!!!


بازنشر کرده است.
بر آن دیده که روی تو ندیده‌ست

یا دیده و بعد از تو به رویی نگریده‌ستافسوس
بازنشر کرده است.
شب فراق که داند که تا سحر چند است

مگر کسی که به زندان عشق در بند است
پیام من که رساند به یار مهرگسل

که برشکستی و ما را هنوز پیوند است
قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست

به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است

که با شکستن پیمان و برگرفتن دل

هنوز دیده به دیدارت آرزومند است