_-_-_--امیر----_-_-_
۷,۶۳۸ پست
۲۸۰ دنبال‌کننده
۱۳,۷۶۹ امتیاز
مرد، مجرد
۱۳۰۱/۱۲/۲۵
خوشحال
ديپلم
دین اسلام
ايران، آذربايجان غربي
زندگی با خانواده
سربازی رفته ام
سیگار نميکشم
گرایش سیاسی ندارم

تصاویر اخیر

گل من
گل من
..........
.........
گل من
........
گل من
...........
.......
..........
...........
............
آنقدر عمیق و مقدس همراه خودت باش که حتی وقتی تنهایی نیز، کامل باشی..
گل من
یاد تو به قاب سینه ام آویز است

شب از هوس سکوت و شک لبریز است

گم کرده بهار عاشقی راهش را

بی تو
هر شب منم و

گوشه ‌ی تنهایی خویش