آخر خط
۴,۲۲۹ پست
۲۵۵ دنبال‌کننده
۷,۳۱۳ امتیاز
مرد، مجرد

تصاویر اخیر

واقعیت ندارین, یه مشت کپی پیست هستین
چقدر خوبه که وسط شلوغی های این زندگی پیدات کردم تا دوست داشته باشم .
این می ارزه به گم کردن همه
این بوسه ها معجزه ن واسه ما
منو ببوس
گفت کامت ندهم تا ندهی جان ترسم

آخر از شومی بخت این شود و آن نشود

مشتاق اصفهانی
بازنشر کرده است.
امروز که از خواب بیدار شدم دیدم نیاز دارم ببوسمت.
عمریست تلخ کامم ازین حسرت و نشد

یک بوسه قسمتم ز تو شیرین دهن شود
مشتاق اصفهانی
علاج درد ما فقط مرگ است
دارم دلی و جانی در عشقت ای پریوش

چون زلفت این پریشان چون حالم آن مشوش

مشتاق اصفهانی
مدار از من دریغ بوسه ز آن لب چه خواهد شد

که یکره تلخکامی زین شکر شیرین شود کامش
مشتاق اصفهانی
عشق جرمیست که در روز قیامت از خاک

این گنه هر که ندارد خجل آید بیرون

مشتاق اصفهانی
تا کی خوریم از غم زلف تو پیچ‌وتاب

یکحلقه وقف گردن ما زین کمند کن

مشتاق اصفهانی
که من بیگانه او باشم و او آشنای من
تا چند توان جانا دور از تو بسر بردن

رحمی که دلم خون شد در گوشه تنهائی

مشتاق اصفهانی
زهر فراق یاران هرکس چشیده داند

در نه خم فلک نیست زین تلختر شرابی

مشتاق اصفهانی