رایان
۹۴۸ پست
۹ دنبال‌کننده

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
اگه یه‌بار دیر رسید بدقول نیست،
اگه یه‌بار دروغ گفت دروغگو نیست،
اگه یه‌بار عصبانی شد پرخاشگر نیست،
اگه زیاد میخنده بی‌غم نیست،
اگه از اشتباهت میگذره ابله نیست،
اگه تو درست میگی لزوماً بقیه اشتباه نمیگن،
اگه یه‌بار بد لباس پوشید بدسلیقه نیست...
انقد نسبت به آدما صفر و‌ صد نباشید!
مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید

مهربانم مگذار لحظه ای روزنه پنجره ها بسته شود . . .
مخاطب؟
مهربانی زبانی است که :

برای کور دیدنی ، برای کر شنیدنی ، و برای لال گفتنی است . . .
بازنشر کرده است.
مهربانی تزئین لحظه هاست

برای مهربانیت جوابی جز دوست داشتن ندارم . . .
بازنشر کرده است.
میشه پروانه بود و به هر گلی نشست
اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست
بازنشر کرده است.
خانه‌های جدول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد
و رمز جدول چنین بود:
دوستم بدار . . .
بازنشر کرده است.
پیکان هزار سو شدم باور کن در عشق سیاه رو شدم باور کن

آنگاه که بر گله ی قلبم تو زدی چوپان دروغگو شدم باور کن
بازنشر کرده است.
هر وقت دل‌آشوب میشم
شمس لنگرودی درونم زمزمه میکنه:
آرام باش عزیزِ من ، آرام باش!
حکایت دریاست زندگی...
بازنشر کرده است.
با هر بهانه
صدا میزنم ” تو “ را
ای بی بهانه صدا ڪن ؛ مرا به عشق !!

بازنشر کرده است.
نسیم عطر تو را صبح با خودش آورد
و گفت: روزی عشّاق با خداوند است

قاسم_صرافان
مشاهده ۵ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
چگونه درد خود از مردمان نهان دارم
که از شکستگی رنگ ترجمان دارم

نمانده است مرا در بساط جز آهی
هزار دشمن و یک تیر در کمان دارم

بازنشر کرده است.
اگر سخن میانِ من و تو پایان یافت
و راههایِ وصال قطع شدند
و جدا و غریبه گشتیم، از نو با من آشنا شو...!

بازنشر کرده است.
منتظر بودم که بگشاید
بر رویم آسمان تار ، دیدگان صبح سیمین را
تا بنوشم از لب خورشید نورافشان،
شهد سوزان هزاران
بوسه‌ی تبدار و شیرین را

بازنشر کرده است.
نه، نمی‌توانم فراموشت کنم
زخم‌های من، بی‌حضور تو از تسکین سر باز می‌زنند
بال‌های من
تکه‌تکه فرو می‌ریزند

خیابان‌ها بی‌حضور تو راه‌های آشکار جهنم‌اند
تو پرنده‌ای معصومی
که راهش را
در باغ حیاط زندانی گم کرده است

نمی‌توانم
نمی‌خواهم که فراموشت کنم

بازنشر کرده است.
مثل یک کوچه بن بست

خرابت شده ام

گاهی از من بگذر ؛

حسرت عابر سخت است !

علی صفری