(:
۶ پست
۱,۳۰۷ امتیاز
زن
.

تبلیغات

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
و ، همان‌کسی رهایت می‌کند که به او گفته بودی
«از رها شدن خسته‌ای».
دیدگاه غیرفعال شده است.
(:
.
چقد ذوق دارم.
(موهاشو کوتاه میکند و آغشته به آبی میکند)
29آبان.
+ با آن همه بحران چگونه زنده مانده‌اید ؟
- رویا میبافتیم ؛ رویا
پاییز من، عزیز غم انگیزِ برگ ریز!