με⒣ґ∀⒝Ѧ⒩
۱,۵۲۷ پست
۲,۷۳۶ امتیاز
زن
ناراحت

تصاویر اخیر


 

#چالش_حرف_ناشناس

دیدگاه غیرفعال شده است.

کاش میشد با کسی درد دل کرد به دور از جنسیت وسن 


اروم میشدیم هردو طرف .....بعد یه دکمه حذف میزدیم واز ذهن هم همشو پاک میکردیم .

دیدگاه غیرفعال شده است.


ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸه؟

ﺍﻟﻒ : ریاست طلب و رئوف 
ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ
ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ
ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ
ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ
ﺝ : ﺣﺴﻮﺩ
ﭺ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ
ﺡ : ﺑﺎﺣﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺭﻭﻥ ﻭ ﻟﻮﺱ
ﺥ : ﮐﻴﻨﻪ ﺍﯼ
ﺩ : ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪﻫﯿﺪ
ﺫ : ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ
ﺭ : ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ 
ﺯ : ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﯽ ﮐﻴﻨﻪ
ﮊ : ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﻤﺮﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﺱ : ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺵ : ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺹ : ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻧﻴﺶ ﻣﻴﺰﻧﯾﺪ
ﺽ : ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺗﯿﺪ
ﻁ : ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻭﺩ ﺭﻧﺞ
ﻅ : ﭘﺮﺣﺮﻑ
ﻉ : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﻻﻏﺮ
ﻍ : ﭘﻮﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
ﻑ :ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ.
ﻕ : ﻫﻮﺱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﯽ ﮐﯿﻨﻪ
ﮎ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺫﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﮒ : ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻨﺪ
ﻝ : ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ
ﻡ : ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ
ﻥ : ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﻐﺮﻭﺭ
ﻭ : ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯ
ﻩ : ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﯼ : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍد
مشاهده ۶ دیدگاه ارسالی ...
دیدگاه غیرفعال شده است.


اشیاء خنده دار ماه تولدتون:

فروردین :کولمن. سرد وبی احساس

اردیبهشت: کفگیر. ساده و روراست و مهربان

خرداد: آبکش. جذاب و ملوس

تیر: شیلنگ. حساس و خودخواه

مرداد: هاونگ(هونگ). سنگین و با وقار

شهریور: آفتابه. ساده و بی آلایش

مهر: ﺩﺑﻪ ي ﺷﻮﺭ. ﺑﺎﻧﻤﻚ و رازدار

آبان: گوشتکوب. افسرده و کوبنده

آذر: جا ﻗﺎﺷﻘﻲ. ﺧﺴﺘﻪ و دلربا

دی: قوری. مغرور و زودجوش

بهمن: فرغون. کاری ومهربان

اسفند: لگن حمام. ساده و صمیمی
مشاهده ۱۴ دیدگاه ارسالی ...
دیدگاه غیرفعال شده است.

یعنی فقط دل من تنگ میشه؟
فقط دل من بی تاب میشه؟
فقط دل من بهونه میگیره؟
فقط دل من گریه میکنه؟
فقط دل من؟!
ولی این دلتنگی یه طرفه انصاف نیست....
دیدگاه غیرفعال شده است.

آدم وقتی دلش می گیرد ...
باید گوشی را بردارد ،
کف اتاق دراز بکشد ...
شماره‌ی فرد مورد نظر را بگیرد !
چشمانش را نیمه باز رها کند ...
و همین که پاسخ داد ؛
بدون سلام و علیک بگوید ،
یه کمی با من حرف بزن !
هیچ حالم خوب نیست ...!!!

دیدگاه غیرفعال شده است.


.
وقتی در آغوش کشیدمش گفت: این کار رو تا حالا زیاد تجربه کردم... اما این حس رو نه‌!
سکوت کردم. نه این که حرفی نداشته باشم نه.
لب هایم سکوت کرد تا قلبم حرف بزند. البته اگر حرفی داشته باشد.
گفتم، می دونی موسیقی رو چه کسی اختراع کرد؟ گفت نه... گفتم می دونی این همه ساز های خوش صدا رو چه کسی اختراع کرده؟ گفت نه...
می دانستم می گوید نه. آخر خودم هم جواب این سوال ها را نمی دانستم. چه کسی می داند بین میلیون ها آدم و اسم، چه کسی کدام نت را آفریده و کدام ساز را نواخته؟!
اصلا نیازی نیست ما اینها را بدانیم. مهم هم نیست که ما اینها را نمی دانیم.
اگر از من بپرسی می گویم، زن و مرد؛ هر کدام ساز و نت هایی هستند، دور افتاده از هم.
گاهی سازی شکسته است... عیبی هم ندارد.
تو حتی اگر آن ساز شکسته ای باشی که کنار پنجره خاک می خورد؛ من برایت می شوم آن نت های عاشقانه. می نوازم تو را.
و اگر من روزی؛ آن نت فراموش شده بودم. حتی اگر در عمق دریا... یا حتی اگر میان آتش... تو قول بده سازی باشی که صدایم را می شنوی...
قول بده آن سازی باشی که صدای نت های قلبم، فقط از تو بگوش برسد...

.
.
.
.
.
.
.
.

دیدگاه غیرفعال شده است.

باران که می بارد نگاهم به هر طرف می چرخد
تو را در آستانه چشمانم می بینم ...
گوشه ای می نشینم و به جایی خیره می شوم !
باران که می بارد دلم عاشق تر می شود ،
ابر نگاهم فرو میریزد و گونه هایم خیس می شود ...
نه از بی کسی و نه از هجوم تنهایی ،
بلکه از شوق دیدار روی تو جاری می شود!
باران که می بارد همه چیز جز تو ،
از یادم فراموش می شود
دوست داشتنت جاودانه می شود
باران می بارد و من به هوای بودنت
ماندگار می شوم ...
و باور می کنم ،
این احساسیست که پنهان نمی ماند ،
این همان عشقیست که مدتها دنبالش بودم ...
این همان انتظار شبانه روز است
که عاقبت به سر آمد ،
و تو ،
همان کسی هستی که منتظرش بودم ...


دیدگاه غیرفعال شده است.

خواستم لج کنم
بهونه بگیرم و غر بزنم، خواستم از تموم دنیا ایراد بگیرم
می خواستم یه جوری این دلتنگی بی صاحب رو حالیت کنم
آدم دلتنگ خیلی بی پناه میشه
مثل من مثل خود تو
من فقط خواستم بگم دلتنگی یه بغضی داره که هرکار هم کنی از بین نمیره
لعنتی تا نیای و نشینی جلوم
حال دلم خوب نمیشه باید بیای
باید باشی باید بمونی
باور کن دلتنگی می تونه آدم رو پیر کنه
اونقد قوی که تو فکرش رو هم نمیکنی
حالا برای رفعش
بیا و کنارم بشین...
 


دیدگاه غیرفعال شده است.

اگه یه وقت خواستین کسی رو بکشین..!
نه اسلحه‍ بردارین، نه چاقو...!
فقط #"تحقیر"ش کنین... 
اینجور یبار نمیمیره..!
مدام درحال جآن سپردنه)) :
دیدم که میگم . . .
دیدگاه غیرفعال شده است.

گفت : تو ديوونه اي .
پرسيدم چرا ؟!
گفت : اين همه داستان و جمله بندي نداره ، يه جمله بنويس،#دلم‌برات‌تنگ‌شده تموم شد و رفت!
گفتم آخه فقط يه جمله؟!
يه جمله، دلم تنگ نشده كه..
 اصن كيه كه دلش فقط اندازه يه جمله تنگ بشه(: يه پونصد شيشصد صفحه‌اي كه ميگذره ، 
تازه ميفهمي عه؟
انگاري دلت تنگه ، ميفهمي؟


دیدگاه غیرفعال شده است.

"خدایا ‌حرف‌زدن با کسی که دوست‌نداره باهامون حرف بزنه رو تو دلمون ننداز..!


جوکر: اینا تا وقتی نیازت دارن
 بهت اهمیت میدن کارشون که 
تموم شه ميندازنت دور!


دیدگاه غیرفعال شده است.


 
ترجمه ساده‌اش میشه جیگرگوشه
اما در اصل از بابان و بابا میاد، یعنی خانه‌پدری... 
چیزی فراتر از جیگر گوشه.
وقتی میگه باوانِم یعنی
‌ ‌
وقتی میگه «باوانِم» یعنی چنان با دل و جانم آمیختی
 که گویی ریشه منی...‌ ‌ ‌ ‌
از لحاظ روحی احتیاج دارم کسی باشم ❤️ ]
ـــــــــــــــــــــ
#دلــبریـجات
دیدگاه غیرفعال شده است.

همیشه؛ مراقب حرف هایی که میزنی باش مخصوصا وقتی عصبی یادلخور هستی بعضی کلمات همچو تَرکِشی می ماند که کنارِ قلب می نشیند. نمی کُشد ولی... تا آخر عمر عذاب می دهد...

دیدگاه غیرفعال شده است.