Yakamoz
۹۴۷ پست
۴۲ دنبال‌کننده
۴,۱۳۵ امتیاز

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
...
...
...... .......
چوخ اورییم سیخلر
هی خدا...
............
...
....
......
عشق ؛ عادت نیست.
عادت همه‌چیز را ویران می‌کند از جمله عظمت دوست داشتن را ...
از شباهت به تکرار می‌رسیم
از تکرار به عادت
از عادت به بیهودگی
از بیهودگی به خستگی و نفرت ...
«دوستانِ تقلبی» مثل «سایه» هستند.

به این دلیل که در لحظاتِ
روشنِ ‌زندگی هر فرد حضور دارند،
اما درست در ساعات تاریک زندگی افراد
محو و ناپدید می‌شوند!

«سایه‌ها را در زندگی‌تان بشناسید.
و خیلی روی دوستی شان حساب باز نکنید.»
.
پذیرش، بخشِ اعظمی از بلوغ و پخته شدنه!

اگه ازم بپرسن بعد از پذیرش، چی نشونه‌ی پختگیه؛
می‌گم "پا فشاری نکردن روی هیچ‌ چیزِ این دنیا
بازنشر کرده است.
..
بازنشر کرده است.
....
بازنشر کرده است.
....
بازنشر کرده است.
....