فانوس
۵ پست
۴۵ دنبال‌کننده
۳۹۲ امتیاز
مرد، مجرد

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
کدوم شهری هستی؟
شامل تولد یا اقامت میشع
شکسپیر میگوید :
وقتی میتوانستم صحبت کنم ، گفتند: گوش کن...
وقتی میتوانستم بازی کنم ، مرا کار کردن آموختند ...
وقتی کاری پیدا کردم ، ازدواج کردم …
وقتی ازدواج کردم ، بچه ها آمدند …
وقتی آنها را درک کردم ، مرا ترک کردند.!!
وقتی یاد گرفتم چگونه زندگی کنم ، زندگی تمام شد...
,," زیبا زندگی کنیم",,
روزگار نامناسب
مردم ناسازگار..
......
نیلسین پروردگار
مشاهده ۳ دیدگاه ارسالی ...
ﮔـﺎﻫـی ﺍﻳـﻨـﮑـﻪ ﺻـﺒـﺢ ﻫـﺎ …
ﺩﻟـﺖ ﻧـﻤـﻲ ﺧـﻮﺍﺩ ﺑـﻴـﺪﺍﺭ ﺑـﺸـﻲ ..
ﻫـﻤـﻴـﺸـﻪ ﻧـﺸـﻮﻧـﻪ ی ﺗـﻨـﺒـﻠـی ﻧـﻴـﺴـﺖ !
خسته ﺍی ﺍﺯ ﺯﻧـﺪﮔـی …!
ﻧـﻤـی ﺧـﻮﺍی ﻗـﺒـﻮﻝ ﮐـﻨـی ﮐـﻪ ﻳـﮏ ﺭﻭﺯِ ﺩﻳـﮕـﻪ
ﺷـﺮﻭﻉ ﺷـﺪﻩ ..
هرچقدر فاصله میگیریم راحتتر زندگی میکنیم..
زیاد فراموش می کنیم هر چیزی رو برای خودش دوست داشته باشیم نه خودمون