اکبر کا
۱,۵۵۲ پست
۱۹ دنبال‌کننده
۱۰,۴۰۴ امتیاز

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
باید
عادت کرد
به نبودنها
به نبود
بودنها
کا اکبر
بازنشر کرده است.
همواره
به جود
دل تو
جان باختم
چه کنم
جور وجود
دل توست
کا اکبر
بازنشر کرده است.
هم بی کیف
کوکم
ای بلا
دردت
به جونم
کا اکبر
بازنشر کرده است.
ماهم
که شدی
بر ستارگان
چشم پوشم
منتظرم
که افتاب گرمابخشم
هم بشوی
کا اکبر
بازنشر کرده است.
حال دلم را
از این پس
به تو گویم و
بس
کا اکبر
بازنشر کرده است.
به هزار وعده دوست
جان را
تو فدا می کنی
ای دوست
کا اکبر
بازنشر کرده است.
با افکار دلت
رو به جلو
منتظر هیچ نباش
بند دلت جای دگرست
کا اکبر
مشاهده ۴ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
دلت را به جایی بر
که تنگش نباشد
نگاهت به جایی بر
که نگت نباشد
کا اکبر
بازنشر کرده است.
نه چنان مستم
که به تو پیوستم
نه چنان خسته
از تو ره بستم
کا اکبر
بازنشر کرده است.
روزی با تو
خوشم
روز دیگر
به فکر انروز
خوشم
و روزهای دگر
ناخوشم
برای نداشتن
تو
کا اکبر
بازنشر کرده است.
نه کج اندیش
نه تند نیش
به چشم درویش
به سایه
در نشین
خواهی روی
پیش
کا اکبر
بازنشر کرده است.
برای امدنت
عقلم را
برای رفتنت
دلم را
از دست دادم
کا اکبر
مشاهده ۵ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
او حریف
دل تو نیس
رهایش کن
کا اکبر
بازنشر کرده است.
پنجره ای
که در آن
نیمرخت
باز نبود
بدرستی
دیوارست
کا اکبر
بازنشر کرده است.
گرچه در ذهنم
تو را دوست دارم
ایا این کافیست؟
هرگز
فریادت را
از ذهنت خارج کن
و بگو
فقط تو را دوست دارم
همین
کا اکبر