اکبر کا
۱,۲۸۰ پست
۲۲ دنبال‌کننده
۷,۳۳۴ امتیاز

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
حاصل عمرم شده
باز خوانی
دیروز
برای امروز
کا اکبر
بازنشر کرده است.
مست بودم
ولی قفس
هر روز به رویم باز بود
مستانه می خواندم
ولی حسی
مرا یاد می کرد
و می گفت
گر از نفس باز خواهی ماند
تو را مستانه باز خواهم خواند
کا اکبر
بازنشر کرده است.
هی نگو
بی تو
نهالی در پی بادم
گهی در مه
به درگاه تو می جوشم
یا در زمین گرد
به دنبال تو در خروشم
کا اکبر
بازنشر کرده است.
مرا
با پندار نیک نخواندی
که رفتارم در غلط بود
کا اکبر
بازنشر کرده است.
سپاس
از دل محروم خودم
که تو را خواست
ولی
دل به تو هرگز نداد
چرا؟
چون تو گرفتار خودی!!!
کا اکبر
بازنشر کرده است.
مرا ببر
به بافت زمستانیت
که از گرمیش
به نرمی گویم
کا اکبر
بازنشر کرده است.
آرزو
بر دل من ماند
شبی. تا به. سحر
بر لب تو
لب جویم
کا اکبر
بازنشر کرده است.
به خوابم بیا
تا دست از کابوست بردارم
کا اکبر
بازنشر کرده است.
چنان گرفتار
کهنه خاطرات توام
که دفتر خاطراتم
خالیست
کا اکبر
بازنشر کرده است.
انجا که دلم
تلخی ایام کشید
افتاده نگاهش
به ره یار کشید
کا اکبر
بازنشر کرده است.
چگونه از تو
چشم بپوشم
تو چشم چراغ دل منی
بی. تو
چشم دلم
سوت و کوره
کا اکبر
بازنشر کرده است.
با وعده وعید
هیچ دلی شاد نکن
حتی ان کودک معصوم
تو اگر همت انجام نداری
پس قصد ازار نکن
کا اکبر
بازنشر کرده است.
مثلا عشق
تو را
سر به هوا
خواهد کرد
تو بگو
گر سر به هوا نکنی
چه کنی؟
کا اکبر
مشاهده ۳ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
حافظ هم
گر زدلت رفت
نگو شعرش
چونکه دیوانه کند
تورا
از بیتش
کا اکبر
بازنشر کرده است.
ازاد بود
دلم
هر لحظه
بی تاب نبود
چون در قاب
تو افتاده کنون
از هر دم
تو را
در نفسش
می خواهد
کا اکبر