آرام ایرانی
۲ پست
۲ دنبال‌کننده
۲۴ امتیاز
زن، مجرد

تصاویر اخیر

زمین زیبایم ! چه شده ؟ چه بر سرت آمده که اینچنین خشمگین شدی ؟به یکتایی خدای مهربانم تو را قسم می دهم کمی آرام بگیر عزیزانمان یکی یکی پرپر شدند . قول داده بودی گهواره ی ما شوی ولی افسوس و صد افسوس خشمت را بر روی ما خالی کردی . بخاطر خدا ی مهربانم کمی آرام بگیر !
بازنشر کرده است.
روز جهانی مادر گرامی باد
مشاهده ۱۱ دیدگاه ارسالی ...