قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بدترین شکل دلتنگی برای کسی 
آن است که در کنار او باشی و بدانی 
که هرگز به او نمیرسی.

10 + 1399/04/11 - 13:56 در قلب شکسته ی من...

امتياز مثبت

(10 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد