قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
@Uzgun_kiz
زیرابی
6 + 1399/02/28 - 03:11
دیدگاه
_Hooman

اره مثل من سقف نگاه میکنه.

1399/02/28 - 03:13 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

تو بخش لیدر بودم عقب افتآدم دآشتم درستش میکردم

1399/02/28 - 03:14 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

حالا چرا با اخم!؟

1399/02/28 - 03:15 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

چرا سقف خ
پولیِ کِ

اره پولیه برو انتهای راه رو سمت چپ
بعد بیا

1399/02/28 - 03:15 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

تو بخش لیدر بودم عقب افتآدم دآشتم درستش میکردم

چی درست میکردی خ

1399/02/28 - 03:16 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

فقط اجازه دارم سقف نگاه کنم.

1399/02/28 - 03:17 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

آتی داداش جدیدمو دیدی عکسش تو پروفمه خخ

1399/02/28 - 03:17 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

فقط اجازه دارم سقف نگاه کنم.

اون وخ چرا کی گفده

1399/02/28 - 03:18 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

عمه ام

1399/02/28 - 03:19 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

حالا چرا با اخم!؟

کی؟
تو بخش لیدر بودم عقب افتآدم دآشتم درستش میکردم

چی درست میکردی خ


دنبآل کنندگآن وآتی داداش جدیدمو دیدی عکسش تو پروفمه خخ

دیدم خ میشنآسمش

1399/02/28 - 03:19 · پسندیدم · گزارش
mylove12

حالا چرا با اخم!؟

کی؟
تو بخش لیدر بودم عقب افتآدم دآشتم درستش میکردم

چی درست میکردی خ

دنبآل کنندگآن وآتی داداش جدیدمو دیدی عکسش تو پروفمه خخ

دیدم خ میشنآسمش


کجا میشناسیش

1399/02/28 - 03:20 · پسندیدم · گزارش
mylove12

عمه ام

خداخیرش بده

1399/02/28 - 03:20 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

هیشکی.

1399/02/28 - 03:20 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

دگ هممون کهنه رفیقیم حالا چرا با اخم!؟

کی؟
تو بخش لیدر بودم عقب افتآدم دآشتم درستش میکردم

چی درست میکردی خ

دنبآل کنندگآن وآتی داداش جدیدمو دیدی عکسش تو پروفمه خخ

دیدم خ میشنآسمش

کجا میشناسیش

1399/02/28 - 03:20 · پسندیدم · گزارش
mylove12

هیشکی.

عجب


کجاش عجیبه؟

1399/02/28 - 03:21 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

بآ آقآ هیشکی.

عجب

کجاش عجیبه؟

1399/02/28 - 03:22 · پسندیدم · گزارش
mylove12

اها

1399/02/28 - 03:22 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

جووووووون حال داد اتی

1399/02/28 - 03:25 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

عدم.

1399/02/28 - 03:25 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

جووووووون حال داد اتی

قربوون


عدم.

اوکی

1399/02/28 - 03:27 · پسندیدم · گزارش
Uzgun_kiz

عدم نزده نفرسّ خ

1399/02/28 - 03:30 · پسندیدم · گزارش
mylove12

بیخی بزار بخنده خ کلیه درده خ

1399/02/28 - 03:32 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

بیخی بزار بخنده خ کلیه درده خ

کلیه دردش تو حلقت خ

1399/02/28 - 03:32 · پسندیدم · گزارش
mylove12

بیخی بزار بخنده خ کلیه درده خ

کلیه دردش تو حلقت خ


توحلقت عباس اخا خ

1399/02/28 - 03:33 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

خوب شد کلیه ام.

1399/02/28 - 03:33 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

بیخی بزار بخنده خ کلیه درده خ

کلیه دردش تو حلقت خ

توحلقت عباس اخا خ


هیس بیکه خخوب شد کلیه ام.

خدآروشکر

1399/02/28 - 03:34 · پسندیدم · گزارش
mylove12

خوب شد کلیه ام.

دعاهای من زود مستجاب میشه

1399/02/28 - 03:35 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

پس ی دعا بگم میکنی؟؟؟

1399/02/28 - 03:35 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

پس ی دعا بگم میکنی؟؟؟

اره بوگو

1399/02/28 - 03:36 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

واسه آرامشم.

1399/02/28 - 03:40 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

باشه.....

1399/02/28 - 03:41 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

مرسی.

1399/02/28 - 03:41 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

خواهش میکنم

1399/02/28 - 03:42 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

ی دعا هم به این بکن.

1399/02/28 - 03:44 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

اینو ک همیشه دعامیکنم.

1399/02/28 - 03:45 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

من دعآ نمیخآم معجزه میخآم

1399/02/28 - 03:45 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

اینبار مخصوص دعا کن.

1399/02/28 - 03:45 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

معجزه باید ب سید بگم.

1399/02/28 - 03:46 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

آتی هرچیزی وقتی داره..... یه بار بهت گفتم.... خالق دونه های اناره.... دیدی چقد قشنگ چیده شدن کنارهم...... خودش درست میکنه.....

1399/02/28 - 03:46 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

اینبار مخصوص دعا کن.

چشوم

1399/02/28 - 03:46 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

آتی هرچیزی وقتی داره..... یه بار بهت گفتم.... خالق دونه های اناره.... دیدی چقد قشنگ چیده شدن کنارهم...... خودش درست میکنه.....

هیچی نگو.الان یادش میفته کل صفحه رو‌پر میکنه از آهنگ غمگین.

1399/02/28 - 03:48 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

آتی توتمام زندگی منو میدونی
هومن هم یه کم میدونه....
ازاولش درد بود......
اتی روزی ک بابام کرونا داشت یادته؟
اون موقع حالم چجوری بود؟

1399/02/28 - 03:48 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

معجزه باید ب سید بگم.

بحث و نکن ک همش میگه کی آمد ببین عزرآییل و میگهآتی هرچیزی وقتی داره..... یه بار بهت گفتم.... خالق دونه های اناره.... دیدی چقد قشنگ چیده شدن کنارهم...... خودش درست میکنه.....

آره ....

1399/02/28 - 03:48 · پسندیدم · گزارش
Uzgun_kiz

آتی هرچیزی وقتی داره..... یه بار بهت گفتم.... خالق دونه های اناره.... دیدی چقد قشنگ چیده شدن کنارهم...... خودش درست میکنه.....

هیچی نگو.الان یادش میفته کل صفحه رو‌پر میکنه از آهنگ غمگین.


انقده بزرگ شدم ک از خیلی وخته پست نمیزنم آهنگم گوش نمیدم

1399/02/28 - 03:49 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

سید‌ کارش درسته

1399/02/28 - 03:49 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

آتی توتمام زندگی منو میدونی
هومن هم یه کم میدونه....
ازاولش درد بود......
اتی روزی ک بابام کرونا داشت یادته؟
اون موقع حالم چجوری بود؟


میدونم الآن خوبی سپردی ب دستش همه چی و خوب کرد

1399/02/28 - 03:50 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

آتی هرچیزی وقتی داره..... یه بار بهت گفتم.... خالق دونه های اناره.... دیدی چقد قشنگ چیده شدن کنارهم...... خودش درست میکنه.....

هیچی نگو.الان یادش میفته کل صفحه رو‌پر میکنه از آهنگ غمگین.

انقده بزرگ شدم ک از خیلی وخته پست نمیزنم آهنگم گوش نمیدم


چ ربطی ب بزرگی داره!مثل من بی حس شدی.

1399/02/28 - 03:50 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

سید‌ کارش درسته

دو شب پیش دیدم کآرش و

1399/02/28 - 03:50 · پسندیدم · گزارش
mylove12

خوب شدن بابام معجزه بود.....
حال خودم....
دقیقا توروزایی ک بابا بیمارستان بود....
مامان تصادف کرد رفت..... ب رفتنش دلم راضی نبود....
ولی الانو آتی دلم آرومه.... چون بابام هست.... چون خوب شد....
منم اون روزا خدارو ول کردم..... ولی خدا خودش درست میکنه همه چیو.... فقط هرچیزی ب وقتش

1399/02/28 - 03:51 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

چیکار کرد!؟

1399/02/28 - 03:51 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

آتی هرچیزی وقتی داره..... یه بار بهت گفتم.... خالق دونه های اناره.... دیدی چقد قشنگ چیده شدن کنارهم...... خودش درست میکنه.....

هیچی نگو.الان یادش میفته کل صفحه رو‌پر میکنه از آهنگ غمگین.

انقده بزرگ شدم ک از خیلی وخته پست نمیزنم آهنگم گوش نمیدم

چ ربطی ب بزرگی داره!مثل من بی حس شدی.


ب بزرگ شدن هم ربط دآره
انقدی بزرگ شده ی آدم ک حتی تو مجآزی هم دگ خودش و خآلی نمیکنه پرِ پره تو دل خودش بی حس هم آره بی حسی هم هس

1399/02/28 - 03:52 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

خوب شدن بابام معجزه بود.....
حال خودم....
دقیقا توروزایی ک بابا بیمارستان بود....
مامان تصادف کرد رفت..... ب رفتنش دلم راضی نبود....
ولی الانو آتی دلم آرومه.... چون بابام هست.... چون خوب شد....
منم اون روزا خدارو ول کردم..... ولی خدا خودش درست میکنه همه چیو.... فقط هرچیزی ب وقتش


هوووف بابا من نمیدونم شماها چرا از مرگ ی نفر ناراحت میشین.مرگ حقانیته دیگه ناراحتی نداره ک.

1399/02/28 - 03:52 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

خوب شدن بابام معجزه بود.....
حال خودم....
دقیقا توروزایی ک بابا بیمارستان بود....
مامان تصادف کرد رفت..... ب رفتنش دلم راضی نبود....
ولی الانو آتی دلم آرومه.... چون بابام هست.... چون خوب شد....
منم اون روزا خدارو ول کردم..... ولی خدا خودش درست میکنه همه چیو.... فقط هرچیزی ب وقتش


هر چیزی ب وختش ❤چیکار کرد!؟

نذآشت ی حرف بزنم همش حرف خودش بود :/

1399/02/28 - 03:52 · پسندیدم · گزارش
mylove12

سید یه چندوقتیه گیج میزنه خخ ولی ازشمادوتا چه پنهون اینقد اذیتش کردیم خخخ
پستاشو ب فنا دادم. 200 کامنت توسه پستش حرفیدم ک از پست خودش عدم زد خخخ

1399/02/28 - 03:53 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

آتی هرچیزی وقتی داره..... یه بار بهت گفتم.... خالق دونه های اناره.... دیدی چقد قشنگ چیده شدن کنارهم...... خودش درست میکنه.....

هیچی نگو.الان یادش میفته کل صفحه رو‌پر میکنه از آهنگ غمگین.

انقده بزرگ شدم ک از خیلی وخته پست نمیزنم آهنگم گوش نمیدم

چ ربطی ب بزرگی داره!مثل من بی حس شدی.

ب بزرگ شدن هم ربط دآره
انقدی بزرگ شده ی آدم ک حتی تو مجآزی هم دگ خودش و خآلی نمیکنه پرِ پره تو دل خودش بی حس هم آره بی حسی هم هس


این تیکه بود واسه من اره!بیرون اعصابم نمیکشه هیچی نمیتونم بگم میام اینجا خالی میشم.
تازه اصلنم برام مهم نیس کی چ فکری میکنه.

1399/02/28 - 03:53 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

خوب شدن بابام معجزه بود.....
حال خودم....
دقیقا توروزایی ک بابا بیمارستان بود....
مامان تصادف کرد رفت..... ب رفتنش دلم راضی نبود....
ولی الانو آتی دلم آرومه.... چون بابام هست.... چون خوب شد....
منم اون روزا خدارو ول کردم..... ولی خدا خودش درست میکنه همه چیو.... فقط هرچیزی ب وقتش

هوووف بابا من نمیدونم شماها چرا از مرگ ی نفر ناراحت میشین.مرگ حقانیته دیگه ناراحتی نداره ک.


هومن مرگ حقه درست.... من نگفتم ناراحت شدم گفتم دلم راضی ب رفتنش نبود

1399/02/28 - 03:54 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

سید یه چندوقتیه گیج میزنه خخ ولی ازشمادوتا چه پنهون اینقد اذیتش کردیم خخخ
پستاشو ب فنا دادم. 200 کامنت توسه پستش حرفیدم ک از پست خودش عدم زد خخخ


سید‌ما‌یدونست من دوسش دارم

1399/02/28 - 03:54 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

خوب شدن بابام معجزه بود.....
حال خودم....
دقیقا توروزایی ک بابا بیمارستان بود....
مامان تصادف کرد رفت..... ب رفتنش دلم راضی نبود....
ولی الانو آتی دلم آرومه.... چون بابام هست.... چون خوب شد....
منم اون روزا خدارو ول کردم..... ولی خدا خودش درست میکنه همه چیو.... فقط هرچیزی ب وقتش

هر چیزی ب وختش ❤چیکار کرد!؟

نذآشت ی حرف بزنم همش حرف خودش بود :/


سید یه دندس خ یه شب بهم گف عاشق شدی
سه شب گفدم اسم طرفو بگو فقط گف من میفهمم

1399/02/28 - 03:55 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

سید یه چندوقتیه گیج میزنه خخ ولی ازشمادوتا چه پنهون اینقد اذیتش کردیم خخخ
پستاشو ب فنا دادم. 200 کامنت توسه پستش حرفیدم ک از پست خودش عدم زد خخخ

سید‌ما‌یدونست من دوسش دارم


معلومه که یه دونس

1399/02/28 - 03:55 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

هیشکی راضی نیس اطرافیانش بمیرن ولی ب نظر من برای مردن کسی ناراحت شدن درست و منطقی نیس.

1399/02/28 - 03:55 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

هیشکی راضی نیس اطرافیانش بمیرن ولی ب نظر من برای مردن کسی ناراحت شدن درست و منطقی نیس.

خب آره.... ولی

1399/02/28 - 03:56 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

وای نداره خدا بیامرز تمام.

1399/02/28 - 03:57 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

آتی هرچیزی وقتی داره..... یه بار بهت گفتم.... خالق دونه های اناره.... دیدی چقد قشنگ چیده شدن کنارهم...... خودش درست میکنه.....

هیچی نگو.الان یادش میفته کل صفحه رو‌پر میکنه از آهنگ غمگین.

انقده بزرگ شدم ک از خیلی وخته پست نمیزنم آهنگم گوش نمیدم

چ ربطی ب بزرگی داره!مثل من بی حس شدی.

ب بزرگ شدن هم ربط دآره
انقدی بزرگ شده ی آدم ک حتی تو مجآزی هم دگ خودش و خآلی نمیکنه پرِ پره تو دل خودش بی حس هم آره بی حسی هم هس

این تیکه بود واسه من اره!بیرون اعصابم نمیکشه هیچی نمیتونم بگم میام اینجا خالی میشم.
تازه اصلنم برام مهم نیس کی چ فکری میکنه.


وِآا نه . من دگ اون آتنآی قبل نیستم اینو خآستم بگم

1399/02/28 - 03:57 · پسندیدم · گزارش
mylove12

آتی هرچیزی وقتی داره..... یه بار بهت گفتم.... خالق دونه های اناره.... دیدی چقد قشنگ چیده شدن کنارهم...... خودش درست میکنه.....

هیچی نگو.الان یادش میفته کل صفحه رو‌پر میکنه از آهنگ غمگین.

انقده بزرگ شدم ک از خیلی وخته پست نمیزنم آهنگم گوش نمیدم

چ ربطی ب بزرگی داره!مثل من بی حس شدی.

ب بزرگ شدن هم ربط دآره
انقدی بزرگ شده ی آدم ک حتی تو مجآزی هم دگ خودش و خآلی نمیکنه پرِ پره تو دل خودش بی حس هم آره بی حسی هم هس

این تیکه بود واسه من اره!بیرون اعصابم نمیکشه هیچی نمیتونم بگم میام اینجا خالی میشم.
تازه اصلنم برام مهم نیس کی چ فکری میکنه.

وِآا نه . من دگ اون آتنآی قبل نیستم اینو خآستم بگم


آتی هرچی اینجوری بگی بیشتر ناامید میشی..... پاشو یاعلی کن....

1399/02/28 - 03:58 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

آتی هرچیزی وقتی داره..... یه بار بهت گفتم.... خالق دونه های اناره.... دیدی چقد قشنگ چیده شدن کنارهم...... خودش درست میکنه.....

هیچی نگو.الان یادش میفته کل صفحه رو‌پر میکنه از آهنگ غمگین.

انقده بزرگ شدم ک از خیلی وخته پست نمیزنم آهنگم گوش نمیدم

چ ربطی ب بزرگی داره!مثل من بی حس شدی.

ب بزرگ شدن هم ربط دآره
انقدی بزرگ شده ی آدم ک حتی تو مجآزی هم دگ خودش و خآلی نمیکنه پرِ پره تو دل خودش بی حس هم آره بی حسی هم هس

این تیکه بود واسه من اره!بیرون اعصابم نمیکشه هیچی نمیتونم بگم میام اینجا خالی میشم.
تازه اصلنم برام مهم نیس کی چ فکری میکنه.

وِآا نه . من دگ اون آتنآی قبل نیستم اینو خآستم بگم


انشالله همینطوره.

1399/02/28 - 03:59 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

1399/02/28 - 04:00 · پسندیدم · گزارش
mylove12

هردوتون هرروز ناد علی رو بخونید.... 6خطه زیاد نیس ک حوصلتون بره..... گره رو وامیکنه....

1399/02/28 - 04:01 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم


اشتباه میکنی آتی..... چرا داری عذاب میدی خودتو قربون شکات....

1399/02/28 - 04:02 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم


همه همین حالیم.بخاطر این وضعیت ک پیش اومده.من خودم چند ماهه خونه چهار دیواری .رسما دیگه دیونه شدم

1399/02/28 - 04:02 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

هردوتون هرروز ناد علی رو بخونید.... 6خطه زیاد نیس ک حوصلتون بره..... گره رو وامیکنه....

چشم
ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

اشتباه میکنی آتی..... چرا داری عذاب میدی خودتو قربون شکات....


آخه خیلی تکرآریِ نیست؟
هآ چجوری میگذرونین؟؟

1399/02/28 - 04:02 · پسندیدم · گزارش
Uzgun_kiz

ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

همه همین حالیم.بخاطر این وضعیت ک پیش اومده.من خودم چند ماهه خونه چهار دیواری .رسما دیگه دیونه شدم


اثن کرونآ نبآشِ آقآ در کل تکرآریِ شب روز روز شب همون آرمآ همون صحنه هآ همون سآعتآ

1399/02/28 - 04:04 · پسندیدم · گزارش
mylove12

هردوتون هرروز ناد علی رو بخونید.... 6خطه زیاد نیس ک حوصلتون بره..... گره رو وامیکنه....

چشم
ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

اشتباه میکنی آتی..... چرا داری عذاب میدی خودتو قربون شکات....

آخه خیلی تکرآریِ نیست؟
هآ چجوری میگذرونین؟؟


آتی فکر میکنی بقیه به به و چه چه دارن..... ن بخدا.... همه الان وضعیتشون داغونه.....
ولی قرار نی خودتو ببازی..... قرارنی خودتو له کنی ک.

1399/02/28 - 04:04 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

هردوتون هرروز ناد علی رو بخونید.... 6خطه زیاد نیس ک حوصلتون بره..... گره رو وامیکنه....

چشم
ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

اشتباه میکنی آتی..... چرا داری عذاب میدی خودتو قربون شکات....

آخه خیلی تکرآریِ نیست؟
هآ چجوری میگذرونین؟؟


منم چشم حوصلم بکشه حتما.
والا من همش خونه ام یا باغم.

1399/02/28 - 04:05 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

آتی هرچی ک بیشتر فکر کنی بدتره..... میدونم سخته ولی باس کناربیای..... آتی بخاطر بچت.....

1399/02/28 - 04:05 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

هردوتون هرروز ناد علی رو بخونید.... 6خطه زیاد نیس ک حوصلتون بره..... گره رو وامیکنه....

چشم
ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

اشتباه میکنی آتی..... چرا داری عذاب میدی خودتو قربون شکات....

آخه خیلی تکرآریِ نیست؟
هآ چجوری میگذرونین؟؟

آتی فکر میکنی بقیه به به و چه چه دارن..... ن بخدا.... همه الان وضعیتشون داغونه.....
ولی قرار نی خودتو ببازی..... قرارنی خودتو له کنی ک.


در کل میگم شرآیط الآن و کآریش ندآرم
بآ خودم میگم بقیه هم خسته شدن نشدن چکآ میکنن
فکرم کلا درگیرِ

1399/02/28 - 04:06 · پسندیدم · گزارش
mylove12

هردوتون هرروز ناد علی رو بخونید.... 6خطه زیاد نیس ک حوصلتون بره..... گره رو وامیکنه....

چشم
ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

اشتباه میکنی آتی..... چرا داری عذاب میدی خودتو قربون شکات....

آخه خیلی تکرآریِ نیست؟
هآ چجوری میگذرونین؟؟

منم چشم حوصلم بکشه حتما.
والا من همش خونه ام یا باغم.


سعی کن حوصلت باشه. ضرر نمیکنی
بدون بلا

1399/02/28 - 04:06 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

همه همین حالیم.بخاطر این وضعیت ک پیش اومده.من خودم چند ماهه خونه چهار دیواری .رسما دیگه دیونه شدم

اثن کرونآ نبآشِ آقآ در کل تکرآریِ شب روز روز شب همون آرمآ همون صحنه هآ همون سآعتآ


اگه منظورت وضعیت روحیه !من ک بابا داغوونترم .اصلا حوصله هیچی ندارم عصبی ترم.
تفریح فقط ورزش تو خونه و استخر همین.

1399/02/28 - 04:07 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

هردوتون هرروز ناد علی رو بخونید.... 6خطه زیاد نیس ک حوصلتون بره..... گره رو وامیکنه....

چشم
ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

اشتباه میکنی آتی..... چرا داری عذاب میدی خودتو قربون شکات....

آخه خیلی تکرآریِ نیست؟
هآ چجوری میگذرونین؟؟

آتی فکر میکنی بقیه به به و چه چه دارن..... ن بخدا.... همه الان وضعیتشون داغونه.....
ولی قرار نی خودتو ببازی..... قرارنی خودتو له کنی ک.

در کل میگم شرآیط الآن و کآریش ندآرم
بآ خودم میگم بقیه هم خسته شدن نشدن چکآ میکنن
فکرم کلا درگیرِ


من خودمو سرگرم آشپزی. شیرینی میکنم..... مینویسم....
فیلمای خودمو و یوسفو میبینم.....

1399/02/28 - 04:07 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

همه همین حالیم.بخاطر این وضعیت ک پیش اومده.من خودم چند ماهه خونه چهار دیواری .رسما دیگه دیونه شدم

اثن کرونآ نبآشِ آقآ در کل تکرآریِ شب روز روز شب همون آرمآ همون صحنه هآ همون سآعتآ

اگه منظورت وضعیت روحیه !من ک بابا داغوونترم .اصلا حوصله هیچی ندارم عصبی ترم.
تفریح فقط ورزش تو خونه و استخر همین.


من همینم نمیکنم
انقده خستم ک اصن هم نمیآم همون کلیگی ک ی دقه ازش جدآ نمیشدم همش فعآلیت دآشتم ولی دگ انقدر درگیری فکری دآرم ک مریض شدم هیچچی نمیخورم همش فکر میکنم
بمیرم نمیرم بمونم نمونم

1399/02/28 - 04:09 · پسندیدم · گزارش
mylove12

هعی

هعی نکش.... تومیتونی..... یادت میاد بهم چ قولی دادی؟

1399/02/28 - 04:09 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

هردوتون هرروز ناد علی رو بخونید.... 6خطه زیاد نیس ک حوصلتون بره..... گره رو وامیکنه....

چشم
ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

اشتباه میکنی آتی..... چرا داری عذاب میدی خودتو قربون شکات....

آخه خیلی تکرآریِ نیست؟
هآ چجوری میگذرونین؟؟

آتی فکر میکنی بقیه به به و چه چه دارن..... ن بخدا.... همه الان وضعیتشون داغونه.....
ولی قرار نی خودتو ببازی..... قرارنی خودتو له کنی ک.

در کل میگم شرآیط الآن و کآریش ندآرم
بآ خودم میگم بقیه هم خسته شدن نشدن چکآ میکنن
فکرم کلا درگیرِ

من خودمو سرگرم آشپزی. شیرینی میکنم..... مینویسم....
فیلمای خودمو و یوسفو میبینم.....


منم یا خوابم یا اینستام یا باغم .گاهی سرپایی ب کارای شخصی بیرونم میرسم همین.

1399/02/28 - 04:09 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

همه همین حالیم.بخاطر این وضعیت ک پیش اومده.من خودم چند ماهه خونه چهار دیواری .رسما دیگه دیونه شدم

اثن کرونآ نبآشِ آقآ در کل تکرآریِ شب روز روز شب همون آرمآ همون صحنه هآ همون سآعتآ

اگه منظورت وضعیت روحیه !من ک بابا داغوونترم .اصلا حوصله هیچی ندارم عصبی ترم.
تفریح فقط ورزش تو خونه و استخر همین.

من همینم نمیکنم
انقده خستم ک اصن هم نمیآم همون کلیگی ک ی دقه ازش جدآ نمیشدم همش فعآلیت دآشتم ولی دگ انقدر درگیری فکری دآرم ک مریض شدم هیچچی نمیخورم همش فکر میکنم
بمیرم نمیرم بمونم نمونم


افسرده شدی مبارکه.

1399/02/28 - 04:10 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

همه همین حالیم.بخاطر این وضعیت ک پیش اومده.من خودم چند ماهه خونه چهار دیواری .رسما دیگه دیونه شدم

اثن کرونآ نبآشِ آقآ در کل تکرآریِ شب روز روز شب همون آرمآ همون صحنه هآ همون سآعتآ

اگه منظورت وضعیت روحیه !من ک بابا داغوونترم .اصلا حوصله هیچی ندارم عصبی ترم.
تفریح فقط ورزش تو خونه و استخر همین.

من همینم نمیکنم
انقده خستم ک اصن هم نمیآم همون کلیگی ک ی دقه ازش جدآ نمیشدم همش فعآلیت دآشتم ولی دگ انقدر درگیری فکری دآرم ک مریض شدم هیچچی نمیخورم همش فکر میکنم
بمیرم نمیرم بمونم نمونم


من این روزایی ک توداری میگذرونی رو گذروندم.....

1399/02/28 - 04:10 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

هعی

هعی نکش.... تومیتونی..... یادت میاد بهم چ قولی دادی؟


من خودمم دگ یآدم نمیآدی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

همه همین حالیم.بخاطر این وضعیت ک پیش اومده.من خودم چند ماهه خونه چهار دیواری .رسما دیگه دیونه شدم

اثن کرونآ نبآشِ آقآ در کل تکرآریِ شب روز روز شب همون آرمآ همون صحنه هآ همون سآعتآ

اگه منظورت وضعیت روحیه !من ک بابا داغوونترم .اصلا حوصله هیچی ندارم عصبی ترم.
تفریح فقط ورزش تو خونه و استخر همین.

من همینم نمیکنم
انقده خستم ک اصن هم نمیآم همون کلیگی ک ی دقه ازش جدآ نمیشدم همش فعآلیت دآشتم ولی دگ انقدر درگیری فکری دآرم ک مریض شدم هیچچی نمیخورم همش فکر میکنم
بمیرم نمیرم بمونم نمونم

افسرده شدی مبارکه.


فرآتر از این !!!!

1399/02/28 - 04:11 · پسندیدم · گزارش
mylove12

هردوتون هرروز ناد علی رو بخونید.... 6خطه زیاد نیس ک حوصلتون بره..... گره رو وامیکنه....

چشم
ی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

اشتباه میکنی آتی..... چرا داری عذاب میدی خودتو قربون شکات....

آخه خیلی تکرآریِ نیست؟
هآ چجوری میگذرونین؟؟

آتی فکر میکنی بقیه به به و چه چه دارن..... ن بخدا.... همه الان وضعیتشون داغونه.....
ولی قرار نی خودتو ببازی..... قرارنی خودتو له کنی ک.

در کل میگم شرآیط الآن و کآریش ندآرم
بآ خودم میگم بقیه هم خسته شدن نشدن چکآ میکنن
فکرم کلا درگیرِ

من خودمو سرگرم آشپزی. شیرینی میکنم..... مینویسم....
فیلمای خودمو و یوسفو میبینم.....

منم یا خوابم یا اینستام یا باغم .گاهی سرپایی ب کارای شخصی بیرونم میرسم همین.


خوبه....

1399/02/28 - 04:11 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

1399/02/28 - 04:12 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

هعی

هعی نکش.... تومیتونی..... یادت میاد بهم چ قولی دادی؟

من خودمم دگ یآدم نمیآدی جوری خعلی تکرآریِ خعلی حآل بهم زنِ این روزآ شبآ
من خسته شدم
شبآ قبل خآب فک میکنم ب این ک فردآم و چجوری بگذرونم
خیلی درگیری فکری دآرم

همه همین حالیم.بخاطر این وضعیت ک پیش اومده.من خودم چند ماهه خونه چهار دیواری .رسما دیگه دیونه شدم

اثن کرونآ نبآشِ آقآ در کل تکرآریِ شب روز روز شب همون آرمآ همون صحنه هآ همون سآعتآ

اگه منظورت وضعیت روحیه !من ک بابا داغوونترم .اصلا حوصله هیچی ندارم عصبی ترم.
تفریح فقط ورزش تو خونه و استخر همین.

من همینم نمیکنم
انقده خستم ک اصن هم نمیآم همون کلیگی ک ی دقه ازش جدآ نمیشدم همش فعآلیت دآشتم ولی دگ انقدر درگیری فکری دآرم ک مریض شدم هیچچی نمیخورم همش فکر میکنم
بمیرم نمیرم بمونم نمونم

افسرده شدی مبارکه.

فرآتر از این !!!!


هردردی ک داری بنویس رو کاغذ..... ببین ارزششو داره..... بعد پارش کن......

1399/02/28 - 04:12 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

پسر است دیگر خ شلوغ نکنه ک میشه دختر

1399/02/28 - 04:13 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

1399/02/28 - 04:13 · پسندیدم · گزارش
mylove12

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

اتیدلت میخواد. خوب شی؟؟؟؟؟

1399/02/28 - 04:14 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

پسر است دیگر خ شلوغ نکنه ک میشه دختر


شلوغ کاری من ربطی ب دختر و پسر بودن نداره

1399/02/28 - 04:14 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

پسر است دیگر خ شلوغ نکنه ک میشه دختر

شلوغ کاری من ربطی ب دختر و پسر بودن نداره


چجور شلوغ کارییه خخ

1399/02/28 - 04:15 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

یعنی ی ساعت داری باهامون حرف میزنی ی کلمه نیس!!؟

1399/02/28 - 04:15 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

اتیدلت میخواد. خوب شی؟؟؟؟؟


ن دلم میخآد تموم شه این شب و روزآ کلن نیست و نآبود شیم ا ن دنیآ زنده نشیم کلا نبآشیم

1399/02/28 - 04:16 · پسندیدم · گزارش
mylove12

توروحت صدمن خخ

1399/02/28 - 04:16 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

پسر است دیگر خ شلوغ نکنه ک میشه دختر

شلوغ کاری من ربطی ب دختر و پسر بودن نداره

چجور شلوغ کارییه خخ


شخصیه نمیشه گفت یاد میگیرین

1399/02/28 - 04:17 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

اتیدلت میخواد. خوب شی؟؟؟؟؟

ن دلم میخآد تموم شه این شب و روزآ کلن نیست و نآبود شیم ا ن دنیآ زنده نشیم کلا نبآشیم


1399/02/28 - 04:17 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

پسر است دیگر خ شلوغ نکنه ک میشه دختر

شلوغ کاری من ربطی ب دختر و پسر بودن نداره

چجور شلوغ کارییه خخ

شخصیه نمیشه گفت یاد میگیرین


ععع بزرگونس خ

1399/02/28 - 04:17 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

یعنی ی ساعت داری باهامون حرف میزنی ی کلمه نیس!!؟


این حرف زدنِ؟تآیپ کردنِ کِ!
حرف زدن صدآ دآدن و میگم در کل تو سکوت میگذرونم الآنم بعد ی مآه اومدم یکی دو سآعته آنلآینم وگرن نیستم اصلن

1399/02/28 - 04:17 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

اتیدلت میخواد. خوب شی؟؟؟؟؟

ن دلم میخآد تموم شه این شب و روزآ کلن نیست و نآبود شیم ا ن دنیآ زنده نشیم کلا نبآشیم


خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

اتیدلت میخواد. خوب شی؟؟؟؟؟

ن دلم میخآد تموم شه این شب و روزآ کلن نیست و نآبود شیم ا ن دنیآ زنده نشیم کلا نبآشیم


اتی تو ازدواج کن

1399/02/28 - 04:17 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

اتیدلت میخواد. خوب شی؟؟؟؟؟

ن دلم میخآد تموم شه این شب و روزآ کلن نیست و نآبود شیم ا ن دنیآ زنده نشیم کلا نبآشیم

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

اتیدلت میخواد. خوب شی؟؟؟؟؟

ن دلم میخآد تموم شه این شب و روزآ کلن نیست و نآبود شیم ا ن دنیآ زنده نشیم کلا نبآشیم

اتی تو ازدواج کن


کردم ک وضعم اینه

1399/02/28 - 04:18 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

یعنی ی ساعت داری باهامون حرف میزنی ی کلمه نیس!!؟

این حرف زدنِ؟تآیپ کردنِ کِ!
حرف زدن صدآ دآدن و میگم در کل تو سکوت میگذرونم الآنم بعد ی مآه اومدم یکی دو سآعته آنلآینم وگرن نیستم اصلن[/Q
من ک گیج شدم

1399/02/28 - 04:19 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

اتیدلت میخواد. خوب شی؟؟؟؟؟

ن دلم میخآد تموم شه این شب و روزآ کلن نیست و نآبود شیم ا ن دنیآ زنده نشیم کلا نبآشیم

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

اتیدلت میخواد. خوب شی؟؟؟؟؟

ن دلم میخآد تموم شه این شب و روزآ کلن نیست و نآبود شیم ا ن دنیآ زنده نشیم کلا نبآشیم

اتی تو ازدواج کن


بچه داره

1399/02/28 - 04:19 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

واقعاااا؟؟؟نمیدونستم ببخشید.

1399/02/28 - 04:20 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

آره.

1399/02/28 - 04:20 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

یعنی ی ساعت داری باهامون حرف میزنی ی کلمه نیس!!؟

این حرف زدنِ؟تآیپ کردنِ کِ!
حرف زدن صدآ دآدن و میگم در کل تو سکوت میگذرونم الآنم بعد ی مآه اومدم یکی دو سآعته آنلآینم وگرن نیستم اصلن[/Q
من ک گیج شدم


درکل از این افسردگی ای ک گرفتم حرف نمیزنم همش تو خودمم وآقعیت سآکتم

1399/02/28 - 04:20 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

خب نمیدونستم تو پروفایلاتون نمیزنیم ک الله الله.

1399/02/28 - 04:21 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

واقعاااا؟؟؟نمیدونستم ببخشید.

ن عب ندآره . حآلم هیچ خوش نیس نمیدونم چکآر کنم
بآ چی بمیرم نمیرم نمیدونم

1399/02/28 - 04:21 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

یعنی ی ساعت داری باهامون حرف میزنی ی کلمه نیس!!؟

این حرف زدنِ؟تآیپ کردنِ کِ!
حرف زدن صدآ دآدن و میگم در کل تو سکوت میگذرونم الآنم بعد ی مآه اومدم یکی دو سآعته آنلآینم وگرن نیستم اصلن[/Q
من ک گیج شدم

درکل از این افسردگی ای ک گرفتم حرف نمیزنم همش تو خودمم وآقعیت سآکتم


تو ک بچه داری غمت چیه پس !قشنگ بچسب ب زندگیت دیگه.

1399/02/28 - 04:22 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

خب نمیدونستم تو پروفایلاتون نمیزنیم ک الله الله.

Yazmiştim Ama Sildim Sönra

1399/02/28 - 04:22 · پسندیدم · گزارش
mylove12

آتی تو تاهدفی نداشته باشی و هی ازین حرفا بزنی خوب نمیشی.....
اگه زندگی سختی نداشته باشه.... اون روز مازنده نیستیم....
بابام همیشه میگه همه یه سختیی میکشن.... هر کی سختی نداشته باشه اون روز روز مرگشه....
تو یه بچه داری..... اون ب تو نیاز داره.... نزارمث من شه

1399/02/28 - 04:23 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

خوشبحآلت . من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم اینروزآ البته ی شلوغکاریایی هم میکنم ها

یعنی ی ساعت داری باهامون حرف میزنی ی کلمه نیس!!؟

این حرف زدنِ؟تآیپ کردنِ کِ!
حرف زدن صدآ دآدن و میگم در کل تو سکوت میگذرونم الآنم بعد ی مآه اومدم یکی دو سآعته آنلآینم وگرن نیستم اصلن[/Q
من ک گیج شدم

درکل از این افسردگی ای ک گرفتم حرف نمیزنم همش تو خودمم وآقعیت سآکتم

تو ک بچه داری غمت چیه پس !قشنگ بچسب ب زندگیت دیگه.


Tekrar Diyörüm Sanaaaaa Tekrar Ve Tekrar Ve Yinede Tekrarrrr
Yörüldüm Artik

1399/02/28 - 04:23 · پسندیدم · گزارش
_Hooman

آتی تو تاهدفی نداشته باشی و هی ازین حرفا بزنی خوب نمیشی.....
اگه زندگی سختی نداشته باشه.... اون روز مازنده نیستیم....
بابام همیشه میگه همه یه سختیی میکشن.... هر کی سختی نداشته باشه اون روز روز مرگشه....
تو یه بچه داری..... اون ب تو نیاز داره.... نزارمث من شه


موافقم

1399/02/28 - 04:23 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

خب نمیدونستم تو پروفایلاتون نمیزنیم ک الله الله.

Yazmiştim Ama Sildim Sönra


فارسی حرف برن

1399/02/28 - 04:23 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

آتی تو تاهدفی نداشته باشی و هی ازین حرفا بزنی خوب نمیشی.....
اگه زندگی سختی نداشته باشه.... اون روز مازنده نیستیم....
بابام همیشه میگه همه یه سختیی میکشن.... هر کی سختی نداشته باشه اون روز روز مرگشه....
تو یه بچه داری..... اون ب تو نیاز داره.... نزارمث من شه


من خودمم برآ خودم مهم نیستم این روزآ!

1399/02/28 - 04:24 · پسندیدم · گزارش
mylove12

آتی تو تاهدفی نداشته باشی و هی ازین حرفا بزنی خوب نمیشی.....
اگه زندگی سختی نداشته باشه.... اون روز مازنده نیستیم....
بابام همیشه میگه همه یه سختیی میکشن.... هر کی سختی نداشته باشه اون روز روز مرگشه....
تو یه بچه داری..... اون ب تو نیاز داره.... نزارمث من شه

موافقم


تازه هستن کسایی ک درداشون ازما بدتره....

1399/02/28 - 04:24 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

آتی تو تاهدفی نداشته باشی و هی ازین حرفا بزنی خوب نمیشی.....
اگه زندگی سختی نداشته باشه.... اون روز مازنده نیستیم....
بابام همیشه میگه همه یه سختیی میکشن.... هر کی سختی نداشته باشه اون روز روز مرگشه....
تو یه بچه داری..... اون ب تو نیاز داره.... نزارمث من شه

من خودمم برآ خودم مهم نیستم این روزآ!


اتی.... اون بچه چه گناهی کرده؟؟؟ هوم؟

1399/02/28 - 04:25 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

ناراحت شدم

1399/02/28 - 04:25 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

هدف ندآرم
امید ندآرم
برآ همون هیچکس و نمیبینم حتی خودم

1399/02/28 - 04:26 · پسندیدم · گزارش
mylove12

اینقد خودتو عذاب نده..... درد اون پدریه ک کل تابستون دختر و مامان و کلا خونواده دارن ما میکنن ک. جهزیه دختره روبخرن.
درد اون پدریه ک بچش مریضه و هزینه هر امپولش ازیه میلیون بیشتره......

1399/02/28 - 04:28 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

ناراحت شدم

من بدتر ازینم ی وختآیی هم بیخیآلم کلا از همه چی بیخبر میفتم ی گوشه
خآب هم ندآرم کلا فکرم درگیرِ

1399/02/28 - 04:28 · پسندیدم · گزارش
mylove12

امید نداری چون بدتراز خودتو ندیدی......

1399/02/28 - 04:28 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

اینقد خودتو عذاب نده..... درد اون پدریه ک کل تابستون دختر و مامان و کلا خونواده دارن ما میکنن ک. جهزیه دختره روبخرن.
درد اون پدریه ک بچش مریضه و هزینه هر امپولش ازیه میلیون بیشتره......


کلا نیست و نآبود شیم همین الآن چقد خوب میشع

1399/02/28 - 04:28 · پسندیدم · گزارش
mylove12

اینقد خودتو عذاب نده..... درد اون پدریه ک کل تابستون دختر و مامان و کلا خونواده دارن ما میکنن ک. جهزیه دختره روبخرن.
درد اون پدریه ک بچش مریضه و هزینه هر امپولش ازیه میلیون بیشتره......

کلا نیست و نآبود شیم همین الآن چقد خوب میشع


فکرمیکنی....

1399/02/28 - 04:29 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

واسه یه بارهم شده حرف منو گوش کن..... ضرر کردی بیابرن توگوشم....

1399/02/28 - 04:30 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

تکرآریِ
حتی دگ این صفحه چت هم برآم بی رنگ و روحِ تکرآریِ
وآس همون نمیآم اینجآ کلا در حآل فرآر ازین دنیآم

1399/02/28 - 04:32 · پسندیدم · گزارش
mylove12

بعضی حرفا واقعا ناشکریه.... گوش کن حرفمو آتی..... خواهش میکنم...... اون هیچ گناهی نداره......

1399/02/28 - 04:32 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
_Hooman

بچه ها من اذیتم اف میشم.
مراقب خودتون باشین.

1399/02/28 - 04:32 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
mylove12

بچه ها من اذیتم اف میشم.
مراقب خودتون باشین.


مرآقب خودت باش.
شبت پرازنگاه خدا

1399/02/28 - 04:33 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

بآشه
منم آف شم سر درد بدی گرفتم‌ ۲ سآعته آنلآینم
آروم❤

1399/02/28 - 04:34 · پسندیدم · گزارش
mylove12

بآشه
منم آف شم سر درد بدی گرفتم‌ ۲ سآعته آنلآینم
آروم❤


شبت اروم

1399/02/28 - 04:34 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش

امتياز مثبت

(6 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

باز نشر


کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد