قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

به من ايمان بياور


در يک لحظه ميتوانم


تنها يک لحظه


خورشيد را به آغوشت بياورم


و ماه را به اتاقت


به من ايمان بياور


معجزه من


آغوش  است به طعم درياها


چيزي که هيچ بهشتي ندارد

7 + 1398/12/06 - 10:34 در نامه ای به خدا
· · · · · · · ·
1519562739602512_large.jpg
1519562739602512_large.jpg · 479x492px, 49KB

امتياز مثبت

(7 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد