قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
مادرم یک خانه دارتمام وقت است . یک عاشق چندشغله . صبح ها باغبان گل های باغچه است وبرایشان مادری می کند . ظهرها یک سرآشپزتمام عیار می شود باچاشنی که بهترین سرآشپزها آنرا کم دارند" چاشنی عشق ". عصرها یک معلم باحوصله است و عشق کلمه به کلمه ازچشمانش هجی میشوند وروی صفحه ی کتاب سر میخورند . وقت بیماری یک پرستاردلسوزمیشود و جرعه به جرعه درد را ازتنم می تکاند . به وقت خستگی های پدرم همدم وهمصحبتش میشود تا آرامش به خانه برگردد . 
گاهی اما دلش هوای خودش را میکند همان روزهایی که عطرچای دارچینش کوچه را روی سرش می گذارد ...


#روزت_مبارک_عشق

مادر (ارون افشار)

13 + 1398/11/26 - 10:37
دیدگاه
yalda-25

روزت مبارک گلم

1398/11/26 - 10:56 · پسندیدم · گزارش
sweetlife

ممنون یلدا عزیزم زنده باشی

1398/11/26 - 10:58 · پسندیدم · گزارش

امتياز مثبت

(13 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد