یکی تو پیجش نوشته بود:
بچه ها من پام شکسته یه مدت نمیتونم بیام فیسبوک...
گزیده اى از کامنت هاى هموطنان نمکین را با یکدیگر مرور میکنیم:
1.عـــــــــــــــــه!!!!!! مگه پیاده میاى فیسبوک...؟؟؟؟؟!!!!!
2.مگه تو با پات تایپ میکنى...؟؟؟!!!!
3.این سریو با تاکسى بیا کرایت با من...
4.ببین من مسیرم میخوره ها!!! میتونم تا یه جایى برسونمت!!!
5.عیب نداره به مارک میگیم واست مرخصى استعلاجى رد کنه!
هنر نزد ایرانیان بود و رفت

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.