قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
 از کوروش پرسیدند:
قصر شما دو راه پله دارد ، یکی از آنها بیست پله دارد و دیگرے نوزده پله دلیل این امر چیست؟
کوروش پاسخ داد:
آن راه پله که نوزده پله دارد برای ورود و خروج کسانیست که از خارج ایران به دیدارمان آمده اند.
و آن راه پله که بیست پله دارد براے ورود و خروج مردمان ایران زمین است
پرسیدند دلیلش چیست؟
کوروش گفت به این دلیل ایرانیان از این راه پله استفاده میکنند ..
چون ایرانیان همواره یک پله از دیگران بالاترند!
10 + 1398/11/24 - 22:57 در نامه ای به خدا

امتياز مثبت

(10 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد