شرایط استخدام در ایران


ما دنبال فردی ۲۲ تا ۲۶ ساله هستیم
که ۳۰ سال سابقه کار داشته باشد 

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.