قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

میدانی میلِ عجیبی،برای دیدنت دارم...!

اما وقتی

 نه تو هستی که     بدانی

نه تو هستی که     بخواهی

نه تو هستی که      بمانی

این میل عجیب ، بخورد تویِ سرِ این منِ عاشق...

8 + 1398/11/24 - 19:53 در Antiquated

امتياز مثبت

(8 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد