ولنتاین مسخره ترین حرف و روزیه که گرچهی از ایرانیا چند سالیه دارن جشن میگیرن 

مگه روز عشق تو ایران نبود و نیست؟یعنی اسم آمریکایی یجور دیگه س؟خب روز عشق هم که همونه چرا اون روز را جشن نمی گیرید؟دخترا ؛عاشقا؛خانم و آقایون روز عشق مبارک

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.