میگن توو ژاپن از ده سالگی میدونن بچشون در آینده چیکاره میشه، 

باز خوبه توو ایران اینجوری نیست وگرنه مامانم توو بچگی پوشکمو عوض نمیکرد میگفت تو که آخرش بیکار میشی انقد توو خودت برین تا خفه بشی☹️

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.