قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هر وقت خیلی بهت سخت گذشت 
و نا اميد شدی و رسیدی ته خط
مدام به خودت بگو:
به مو ميرسه ولی پاره نميشه!

خدا هست و
خدا هست و
خدا هست ...

14 + 1398/11/21 - 00:13

امتياز مثبت

(14 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد