دو روزه کل فضای مجازی و تلگرام و اینستا و استوریا شده یکساعت بعد از خاک کردمون نوشابه زرد یا سیاه : )) شاید یکی خواست دوغ بده حالا

ساناز خدا ازت نگذره با این توئیتی ک نوشتی 

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.