قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

همین که بدانی  یک نفر به تکرارت  دلبسته خود معجزه است

6 + 1398/10/26 - 20:47
دیدگاه
SAHEL

اگر ندونست چی؟

1398/10/26 - 20:50 · پسندیدم · گزارش
ali-ali

اون دیگه مشکل خودشه که خنگه

1398/10/26 - 20:50 · پسندیدم · گزارش
SAHEL

والا درد خنگول بودن مردمم باید بکشیم

1398/10/26 - 20:51 · پسندیدم · گزارش
ali-ali

والاع با این نوناشون

1398/10/26 - 20:52 · پسندیدم · گزارش
SAHEL

بو خودا بی لیاقتا

1398/10/26 - 20:52 · پسندیدم · گزارش
ali-ali

کثافتای نرض

1398/10/26 - 20:53 · پسندیدم · گزارش
SAHEL

حالا دیگع نه تا این حد

1398/10/26 - 20:55 · پسندیدم · گزارش
SAHEL

اوهوم تا همین حد کافیع

1398/10/26 - 20:56 · پسندیدم · گزارش

امتياز مثبت

(6 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد