قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هیچ میدانی ؟ در خاک قلبم
دوست داشتنت
بی حد و مرز است!
•••••••••••しѺ√乇•••••••••••

19 + 1398/08/18 - 20:57 در فصل عاشقی
· · · · · · · ·
IMG_۲۰۱۹۱۰۰۴_۱۶۳۰۲۳.jpg
IMG_۲۰۱۹۱۰۰۴_۱۶۳۰۲۳.jpg · 720x891px, 91KB
دیدگاه
a-14878

اونیکه باید بدونه میدونه

1398/08/18 - 21:04 · پسندیدم · گزارش
shamim-

اره خوب اونم منم دیگه خ

1398/08/18 - 21:06 · پسندیدم · گزارش
a-14878

جوجه باهوش خودمی

1398/08/18 - 21:09 · پسندیدم · گزارش
shamim-

دیگه برا خودم دوشیزه مرغی شدم از تخم در اومدم

1398/08/18 - 21:18 · پسندیدم · گزارش
shamim-

قربون محبتت مرغ ترکیده میخای یعنی

1398/08/18 - 21:24 · پسندیدم · گزارش
a-14878

نه سالم باشه چاق باشه چله باشه پرسفید باشه

1398/08/18 - 21:25 · پسندیدم · گزارش
shamim-

بعدا تو بیا منو بخور یعنی مرغه رو میگم

1398/08/18 - 21:29 · پسندیدم · گزارش
a-14878

خوشمزه میشیا

1398/08/18 - 22:12 · پسندیدم · گزارش
shamim-

عالیم ترد خوشمزه خخ

1398/08/18 - 22:12 · پسندیدم · گزارش
shamim-

بیا پی وی ادرس نمیخواد که

1398/08/18 - 22:16 · پسندیدم · گزارش
a-14878

گوشتت زیاده دیگه من فقط سینه مرغ دوسدارم

1398/08/18 - 22:19 · پسندیدم · گزارش
mohsen33

اقا من دیگه عدم .

1398/08/18 - 22:22 · پسندیدم · گزارش
shamim-

شرمنده سینه خروس داریم خخخ

1398/08/18 - 22:22 · پسندیدم · گزارش
a-14878

نه فقط دوشیزه مرغ

1398/08/18 - 22:25 · پسندیدم · گزارش
shamim-

گنا داره ها بزار شوور کنه بعد سینه بزن خخخگ

1398/08/18 - 22:27 · پسندیدم · گزارش
a-14878

یه خروس دارم خودم بزرگش کردم میگیرمش براش

1398/08/18 - 22:28 · پسندیدم · گزارش
shamim-

اوه نخواستم خروسی که مربیش تو باشی منو میکشه خ

1398/08/18 - 22:32 · پسندیدم · گزارش
a-14878

ای بابا چرا کسی به من اعتماد نداره پشیمون نمیشیا یک کاکل به سریه یک دمی داره رنگارنگ

1398/08/18 - 22:35 · پسندیدم · گزارش
shamim-

نه دیگه خروس بی دم بیتره خخخ

1398/08/18 - 22:35 · پسندیدم · گزارش
a-14878

نخیرم کدوم جوجه ای اینو بت گفته

1398/08/18 - 22:36 · پسندیدم · گزارش
shamim-

کسی نگفته خودمم دمشو ممیچینم خ

1398/08/18 - 22:39 · پسندیدم · گزارش
a-14878

چ مرغ خشنی حالا ب دمش چیکار داری دلبری میکنه

1398/08/18 - 22:41 · پسندیدم · گزارش
shamim-

اصن مرغ خشنش خوبه باید گربه بکشم خوب

1398/08/18 - 22:42 · پسندیدم · گزارش
a-14878

مرغ فقط راه رفتنش خوبه ای داد جومونگ شد

1398/08/18 - 22:44 · پسندیدم · گزارش
shamim-

مگه جومونگک مرغ داشت

1398/08/18 - 22:58 · پسندیدم · گزارش
a-14878

نه آره نمیدونم

1398/08/18 - 23:52 · پسندیدم · گزارش
shamim-

خخ خروس بودن همشون

1398/08/18 - 23:54 · پسندیدم · گزارش
a-14878

اونارو بده من طولش نده

1398/08/19 - 11:14 · پسندیدم · گزارش
shamim-

عرضشو میدم یهت خ

1398/08/19 - 22:30 · پسندیدم · گزارش
a-14878

همونم قبوله

1398/08/19 - 22:49 · پسندیدم · گزارش
shamim-

کوفته ندید بدید خخ

1398/08/20 - 00:15 · پسندیدم · گزارش
a-14878

همینه که هست

1398/08/20 - 08:07 · پسندیدم · گزارش
shamim-

هیچی نیست خیالت راحت

1398/08/20 - 15:47 · پسندیدم · گزارش
a-14878

اووخییییش چرا زودتر نگفتی

1398/08/20 - 18:49 · پسندیدم · گزارش
shamim-

دارم میگمم دیگه

1398/08/20 - 18:55 · پسندیدم · گزارش
shamim-

نمیشه من تو کار یواشم

1398/08/20 - 18:57 · پسندیدم · گزارش
a-14878

آهسته و پیوسته مهرت به دل نشسته

1398/08/20 - 19:00 · پسندیدم · گزارش
shamim-

چیزم به چیزت بسته عزیزم جونمو میگما حخخ

1398/08/20 - 19:03 · پسندیدم · گزارش
shamim-

تو رو بگیرم کافیه کوفتو نمیخااام تو بیتری خ

1398/08/20 - 19:25 · پسندیدم · گزارش
a-14878

عجله دارم زود بیا

1398/08/20 - 22:37 · پسندیدم · گزارش
shamim-

عه هول نشوووووو بزار برم برات گل بگیرم بیام خ

1398/08/21 - 21:16 · پسندیدم · گزارش
a-14878

خوبه جا شیرینی هم پیتزا بیار

1398/08/21 - 21:20 · پسندیدم · گزارش
shamim-

شرمنده دکتر گفته برام بده نخورم همون شیرینی خخخ

1398/08/21 - 21:24 · پسندیدم · گزارش
a-14878

کی گفته تو بخوری بیار من جا تو هم میخورم

1398/08/21 - 21:27 · پسندیدم · گزارش
shamim-

یعنی من چیزتو نگاه کنم خوردنتو خخ

1398/08/21 - 21:31 · پسندیدم · گزارش
shamim-

خو باشه یه چیز دیگتو بده نگاه کنم خخ

1398/08/21 - 21:41 · پسندیدم · گزارش
a-14878

جورابامو ببین تازه خریدم

1398/08/21 - 21:53 · پسندیدم · گزارش
shamim-

نمیشه یه چیز دیگتو ببینم خ

1398/08/21 - 22:30 · پسندیدم · گزارش
shamim-

نمیدونم غیر جوراب باشه مثلا نوگ دماغتو خخخ

1398/08/21 - 22:35 · پسندیدم · گزارش
a-14878

نوک چیزی دیگه نمیخای؟

1398/08/21 - 22:36 · پسندیدم · گزارش
shamim-

مگه چیز نوک دار دیگه ایم داریخ

1398/08/21 - 22:44 · پسندیدم · گزارش
a-14878

آره آره بترم هستا

1398/08/21 - 22:45 · پسندیدم · گزارش
shamim-

ووووووووی خاک تو سر امریکا خخ

1398/08/21 - 22:46 · پسندیدم · گزارش
a-14878

مرگ بر امریکا

1398/08/22 - 18:18 · پسندیدم · گزارش
shamim-

الله اکبر اکبر نبود اصغرشونو بگید بیاد خخخ

1398/08/22 - 19:43 · پسندیدم · گزارش
shamim-

اوه افتاد یعنی بله دادی دیکه خخ

1398/08/22 - 19:54 · پسندیدم · گزارش
a-14878

به به چ دندونای مرتبی

1398/08/22 - 20:08 · پسندیدم · گزارش
shamim-

اوه نه دندونام عاریه ایه

1398/08/22 - 20:14 · پسندیدم · گزارش
a-14878

الکی دلمو خوش کردم پس

1398/08/22 - 20:45 · پسندیدم · گزارش
shamim-

عوضش شبا برات میزارمش تو اب نمگ خیس بخورن خ

1398/08/24 - 13:08 · پسندیدم · گزارش
shamim-

دلتم بخاد تشنت که میشه ابشو بخوری می چسبه خ

1398/08/25 - 21:46 · پسندیدم · گزارش
a-14878

تشنم بشه ابنمک هم بخورم که دیگه خغه میشم

1398/08/25 - 22:11 · پسندیدم · گزارش
shamim-

نه اب دندونا رو بخوری شیرینه قبلش شیرینی می خورم خخ

1398/08/25 - 22:14 · پسندیدم · گزارش
a-14878

ایش تو دهنم کویر شه می ارزه به ابن

1398/08/25 - 22:24 · پسندیدم · گزارش
shamim-

اخرش خودم ابت میدم گل بدی

1398/08/25 - 22:35 · پسندیدم · گزارش
a-14878

خوب آب بدی گلم خوشگل باشه

1398/08/25 - 22:45 · پسندیدم · گزارش
shamim-

ابام خوبه اب دندونامو میگم خوشگل میشی خفن خخ

1398/08/25 - 22:46 · پسندیدم · گزارش
a-14878

به خوشگلیش میارزه

1398/08/25 - 22:47 · پسندیدم · گزارش
دیدگاه غیرفعال شده است.

امتياز مثبت

(19 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد