قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ما تمام خود را خرج کسی کردیم که 
حتی یک سطر از عاشقانه هایمان را هم 
نفهمید،
تمامِ احساسمان پایِ کسی هدر شد که حتی 
نفهمید برای ما همه کس است،
زندگیِ مان را گُذاشتیم پای حرف هایی که فهمیده نشُدند 
پایِ عشقی که فقط نامش "عشق" بود؛
به گُمانم عشق به چیزی فراتر از دوست داشتن و دوست داشته شدن نیاز دارد؛
شاید چیزی شبیه فهمیده شدن ...

12 + 1398/07/21 - 00:57 در برای دل خودم

امتياز مثبت

(12 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد