قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


زڹ دلتنڪَي‌اش را جار نمي‌زند 
ناراحتي‌اش را نشاڹ نمي‌دهد
دلش ڪہ‌مي‌شڪند

 شاید
سڪوت ڪند اما از دروڹ
طوفاني مي‌شود

زڹ بجاے شڪستڹ شیشہ و
فریاد زدڹ فقط بغض‌میکند
واشڪ مي‌ریزد ...
11 + 1398/07/20 - 22:41 در قلب شکسته ی من...

امتياز مثبت

(11 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد