قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در جهان عاشق شدن
                               يادم نبود...!!!
دوستى با هيچ كسى   
                              كارم نبود...!!!
بعد عمرى با يكى ...
                             يكتا شدم...!!!
فكر كردم...!!!
                              صاحب دنيا شدم
تا تويى درخاطرم
                             با ديگران بيگانه ام
با خيالم همنشين
                             با دوريت ديوانه ام

❤️
10 + 1398/06/22 - 22:28 در نامه ای به خدا

امتياز مثبت

(10 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد