قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
.
هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است
دقت  بکنی  نور  خدا  داخل  خانه  است

در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟
اول  تو  ببین  قلب  کسی  را  نشکستی؟

اینگونه  چرا  در پی  اثبات خداییم؟
همسایه ی ما  گشنه و ما سیر  بخوابیم

در خلقت ما راز  و معمای خدا چیست؟
انسان خودش آیینه یک کعبه مگر نیست؟

برخیز و کمی  کعبه ی  آمال  خودت  باش
چنگی به نقابت  بزن و مال خودت باش

تصویر خدا پشت همین کهنه  نقاب است
تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است

شاید که بتی در وسط  ذهن من و توست
باید  بت  خود ، با  نم  باران  خدا  شست

گویی که خدا در  بدن  و در  تنمان  هست
نزدیکتر از خون و رگ گردنمان هست...


9 + 1398/05/23 - 10:11

امتياز مثبت

(9 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد