قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #کلیک چت

علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
❤️الهی وَرَبّی من لی غَیرُک❤️
.••.¸❤️❤️¸.••.
❤️سلام شادیخانم باصفا؛بــاید زندگیی بسازیم❤️
❤️که از درون وجودمون حس خوبیها رو ایجاد کنه❤️
نه اینکه فقط از بیرون شیک وتمیز خوب به نظر بیآیَــــد
عزیـــزان؛مـــابایـــد بـــرای رضایتخدا و دل خودمان زندگی کنیــم

نه برای دیگران، مهم رضایتِ آفریدگارواطاعتِ از اوامراوســت،،،
و شادمانی وسرور قلبی ورضایتمندی خودمــان است...
❤️البتّـــه تالمیتــوانیم هرگــز نبــایدمردم آزارباشیم❤️

❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@shadialvand45
دیدگاه · 1399/04/16 - 12:34 3 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
❤️الهی وَرَبّی من لی غَیرُک❤️
.••.¸❤️❤️¸.••.
❤️سلام یاران باصفا؛بــاید همه  زندگیی بسازیم❤️
❤️که از درون وجودمون حس خوبیها رو ایجاد کنه❤️
نه اینکه فقط از بیرون شیک وتمیز خوب به نظر بیآیَــــد
عزیـــزان؛مـــابایـــد بـــرای رضایتخدا و دل خودمان زندگی کنیــم

نه برای دیگران، مهم رضایتِ آفریدگارواطاعتِ از اوامراوســت،،،
و شادمانی وسرور قلبی ورضایتمندی خودمــان است...
❤️البتّـــه تالمیتــوانیم هرگــز نبــایدمردم آزارباشیم❤️

❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک❤️
.••.¸❤️❤️¸.••.
❤️ عزیزانِ دلم؛
اگر قرار بود هیچوقت نتونیم؛❤️
❤️
رویاهامون رو زندگی کنیـــم؛مطمئن باشـــید❤️
❤️
خداونداجازه نمیــداد هیـچ وقت فکر وتصمیـمش ❤️
❤️
به ذِهن وجانتــان عبورکنـــد واحساس توانمدی کنید ❤️
❤️.••.¸❤️❤️¸.••.❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک❤️
.••.¸❤️❤️¸.••.
❤️ عزیز دلم؛ ممنونم ازلطفتون❤️
❤️زهراخانم خیــلی خوش آمدیـــدبه❤️
❤️گروه یاران باصفایِ همدل،
قدمهاتون گلباران ❤️
❤️صمیمانه دعاگوتون خواهم بود،لطفاً تنهامون نگذارید ❤️
❤️.••.¸❤️❤️¸.••.❤️
❤️ مولاامیرالمؤمنین علی ع فرمودندمراقب افکار❤️
❤️ونیّات وومســــیرهای آموزش خودوفرزندانتــــان باشید
❤️
❤️چراکه احساسات برانگیخته در ما، موجب بروز یک رفتار... ❤️
❤️و این رفتارهای ما هستند که عاقبت را به نتیجه می رسانند. ❤️
❤️پس بهتراست مدام؛،نیّات وافکار وگفتارمان را، زیبا کنیم...
❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
❤️الهی وَرَبّی من لی غَیرُک❤️
.••.¸❤️❤️¸.••.
❤️ عزیزان دلم؛ ممنونم ازلطفتون❤️
❤️همه چیز از فکر آغاز می شــــود،❤️
❤️افکار ما، تبدیل به احساس میشـــوند،
❤️
❤️اگر احساساتمان با عقلانیت وعلوم درآمیزند،❤️
❤️همان افکار همراهبااحساساقدام ما، تبدیل به رفتــارمان میشوند،
❤️
❤️برای همین است که مولاامیرالمؤمنین فرمودندمراقب افکار❤️
❤️ونیّات وومســــیرهای آموزش خودوفرزندانتــــان باشید
❤️
❤️چراکه احساسات برانگیخته در ما، موجب بروز یک رفتار... ❤️
❤️و این رفتارهای ما هستند که عاقبت را به نتیجه می رسانند.
❤️
❤️پس بهتراست مدام؛،نیّات وافکار وگفتارمان را، زیبا کنیم...
❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@zahra61
دیدگاه · 1399/04/16 - 00:41 3 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️خُـــدایــا،،،ای پروردگار عزیزم،❤️
الهی در این ایّامِ زیبا لطفی کن؛هیچ دلی تنگ نباشه
الهی؛ایمان والا ،عزّت، شرف و جوانمردی  را
مبدأ تمام تمنّـــا هایِ زندگیـــمان قرار ده
الهی از تکبر و غرور و سوء ظن و نفرت و کینه دورمان فرما
الهی صداقت درکلام ورفتارمان نهادینه فزما وازدروغ،کلک وهرنوعِ آلودگی دورمان فرما
و الهی دوستان ویاران عزیزوباصفایم همیشه با ایمان وباصفاوصداقت؛
سالم وصالح و شاد و سرافراز خوشبخت باشند
.••.¸¸.••.•-
❤️دوست عریزم آقافرهادکاظمی سالروززمیـــنی شدنتون مبارک❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@farhadkazemi20
دیدگاه · 1399/04/16 - 00:36 2 +
✞..Tøяиαđø ..✞
✞..Tøяиαđø ..✞
شدم اولین کرونایی کلیک...


تستم مثبت شد
اوینار
اوینار

مدیر میشه شما رو هم ایگنور کرد آیا ؟ 

حوصلمون سر رفته 
ᴿᵃᵐᵗᶤᶰ
ᴿᵃᵐᵗᶤᶰزمانی که منم اومدم کلیک : 

مثلا :

سلام من رامتین هستم از اعضای جدید کلیکی ها..

کامنت ها :

رامتین مگه مجازی میاد ..

بدو بدو پست بزار وقت کمه ..
1 دیدگاه · 1399/04/15 - 19:59 11 +
❣️
❣️
کلیک بوی عروسی میاد
sarehh
sarehh

همش رمز کارتا  یادم میره 
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️خُـــدایــا،،،ای پروردگار عزیزم،❤️
الهی در این ایّامِ زیبا لطفی کن؛هیچ دلی تنگ نباشه
الهی؛ایمان والا ،عزّت، شرف و جوانمردی  را
مبدأ تمام تمنّـــا هایِ زندگیـــمان قرار ده
الهی از تکبر و غرور و سوء ظن و نفرت و کینه دورمان فرما
الهی صداقت درکلام ورفتارمان نهادینه فزما واز دروغ، کلک وهرنوعِ آلودگی دورمان فرما
و الهی دوستان ویاران عزیزوباصفایم همیشه با ایمان وباصفاوصداقت؛
سالم وصالح و شاد و سرافراز خوشبخت باشند
.••.¸¸.••.•-
❤️دوست عریزم آقامَهیــار سالروززمیـــنی شدنتون مبارک❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@mahyar
❣️
❣️
شبتون آروم و بدون دغدغه
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️خُـــدایــا،،،ای پروردگار عزیزم،❤️
الهی در این ایّامِ زیبا لطفی کن؛هیچ دلی تنگ نباشه
الهی؛ایمان والا ،عزّت، شرف و جوانمردی  را
مبدأ تمام تمنّـــا هایِ زندگیـــمان قرار ده
الهی از تکبر و غرور و سوء ظن و نفرت و کینه دورمان فرما
الهی صداقت درکلام ورفتارمان نهادینه فزما واز دروغ، کلک وهرنوعِ آلودگی دورمان فرما
و الهی دوستان ویاران عزیزوباصفایم همیشه با ایمان وباصفاوصداقت؛
سالم وصالح و شاد و سرافراز خوشبخت باشند
.••.¸❤️❤️¸.••.•-
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️خُـــدایــا،،،ای پروردگار عزیزم،❤️
الهی در این ایّامِ زیبا لطفی کن؛هیچ دلی تنگ نباشه
الهی؛ایمان والا ،عزّت، شرف و جوانمردی  را
مبدأ تمام تمنّـــا هایِ زندگیـــمان قرار ده
الهی از تکبر و غرور و سوء ظن و نفرت و کینه دورمان فرما
الهی صداقت درکلام ورفتارمان نهادینه فزما واز دروغ، کلک وهرنوعِ آلودگی دورمان فرما
و الهی دوستان ویاران عزیزوباصفایم همیشه با ایمان وباصفاوصداقت؛
سالم وصالح و شاد و سرافراز خوشبخت باشند
.••.¸¸.••.•-
❤️دوست عریزم فائزه خانم راد سالروززمیـــنی شدنتون مبارک❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@faezeh
دیدگاه · 1399/04/14 - 01:28 1 +
صفحات: 5 6 7 8 9

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد