قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #کلیک چت

شبکه اجتماعی کلیکی ها
شبکه اجتماعی کلیکی ها

جهت دریافت امتیاز بر روی اعلام حضور روزانه کلیک کنید [لینک]

❣️
❣️
خدانگه دار 
کلیک❣️
دیدگاه · 1399/04/26 - 23:02 3 +
❣️
❣️
خستم... 
خدانگه دار کلیک❣️
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
❤️الهی وَرَبّی من لی غَیرُک❤️
.••.¸❤️❤️¸.••.
❤️ عزیز دلم؛ ممنونم ازلطفتون❤️
❤️آقایِ دامون سالروززمینی شدنتون مبارکه❤️
❤️به گروه یاران باصفـــایِ همدل،
برای گلباران دعوتید❤️
❤️صمیـــمانه دعاگوتون خواهم بود،لطفاً تشریف بیآورید ❤️
❤️.••.¸❤️❤️¸.••.❤️
❤️
مـــا از حصار آهن و فولاد خستہ ایـــم...
دلممون خانہ اے میخواهد؛ ڪہ هر غروب؛
روےِ تختِ قدیمےِ توےِ خیاط،

روبروے حوض،ڪنارِ باغچہ، بنشینیم،
چاے بن
ـــوشــیمــ...،
وشعر هاےِ زیباےِ حافظ «ره»یا شعریار «ره» راباشوقی بے وصف؛
❤️بہ روح و جانم؛تزریق ڪنیم❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@Mr_Damon
دیدگاه · 1399/04/26 - 00:47 1 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
❤️الهی وَرَبّی من لی غَیرُک❤️
.••.¸❤️❤️¸.••.
❤️ عزیز دلم؛ ممنونم ازلطفتون❤️
❤️خانِ هفت طایفه سالروززمینی شدنتون مبارکه❤️
❤️به گروه یاران باصفـــایِ همدل،
برای گلباران دعوتید❤️
❤️صمیـــمانه دعاگوتون خواهم بود،لطفاً تشریف بیآورید ❤️
❤️.••.¸❤️❤️¸.••.❤️
❤️
مـــا از حصار آهن و فولاد خستہ ایـــم...
دلممون خانہ اے میخواهد؛ ڪہ هر غروب؛
روےِ تختِ قدیمےِ توےِ خیاط،

روبروے حوض،ڪنارِ باغچہ، بنشینیم،
چاے بن
ـــوشــیمــ...،
وشعر هاےِ زیباےِ حافظ «ره»یا شعریار «ره» راباشوقی بے وصف؛
❤️بہ روح و جانم؛تزریق ڪنیم❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@Khan7tayefe
دیدگاه · 1399/04/26 - 00:46 1 +
شبکه اجتماعی کلیکی ها
شبکه اجتماعی کلیکی ها

جهت دریافت امتیاز بر روی اعلام حضور روزانه کلیک کنید [لینک]

علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک❤️
.••.¸❤️❤️¸.••.
❤️ عزیزان دلم؛ ممنونم ازلطفتون❤️
❤️به گروه یاران باصفـــایِ همدل،
برای گلباران دعوتید❤️
❤️صمیـــمانه دعاگوتون خواهم بود،لطفاً تشریف بیآورید ❤️
❤️.••.¸❤️❤️¸.••.❤️
اے رهبـــرِفرزانــه
..،
❤️ســـــالروزتولُّدتُـــــون مبــــارک❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک❤️
.••.¸❤️❤️¸.••.
❤️ عزیزان دلم؛ ممنونم ازلطفتون❤️
❤️به گروه یاران باصفـــایِ همدل،
برای گلباران دعوتید❤️
❤️صمیـــمانه دعاگوتون خواهم بود،لطفاً تشریف بیآورید ❤️
❤️.••.¸❤️❤️¸.••.❤️
❤️
مـــا از حصار آهن و فولاد خستہ ایـــم...
دلممون خانہ اے میخواهد؛ ڪہ هر غروب؛
روےِ تختِ قدیمےِ توےِ خیاط،

روبروے حوض،ڪنارِ باغچہ، بنشینیم،
چاے بن
ـــوشــیمــ...،
وشعر هاےِ زیباےِ حافظ «ره»یا شعریار «ره» راباشوقی بے وصف؛
❤️بہ روح و جانمان؛تزریق ڪنیم❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
❣️
❣️
مواظب خودتون باشید.. 
خدانگه دار کلیک❣️
... 
دیدگاه · 1399/04/25 - 12:54 5 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
❤️الهی وَرَبّی من لی غَیرُک❤️
.••.¸❤️❤️¸.••.
❤️ عزیز دلم؛ ممنونم ازلطفتون❤️
❤️پناه خانم سالروززمینی شدنتون مبارکه❤️
❤️به گروه یاران باصفـــایِ همدل،
برای گلباران دعوتید❤️
❤️صمیـــمانه دعاگوتون خواهم بود،لطفاً تشریف بیآورید ❤️
❤️.••.¸❤️❤️¸.••.❤️
❤️
مـــا از حصار آهن و فولاد خستہ ایـــم...
دلممون خانہ اے میخواهد؛ ڪہ هر غروب؛
روےِ تختِ قدیمےِ توےِ خیاط،

روبروے حوض،ڪنارِ باغچہ، بنشینیم،
چاے بن
ـــوشــیمــ...،
وشعر هاےِ زیباےِ حافظ «ره»یا شعریار «ره» راباشوقی بے وصف؛
❤️بہ روح و جانم؛تزریق ڪنیم❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@Panah_7777
شبکه اجتماعی کلیکی ها
شبکه اجتماعی کلیکی ها

جهت دریافت امتیاز بر روی اعلام حضور روزانه کلیک کنید [لینک]

شبکه اجتماعی کلیکی ها
شبکه اجتماعی کلیکی ها

جهت دریافت امتیاز بر روی اعلام حضور روزانه کلیک کنید [لینک]

محسن
محسنیه کارایی رو نمیشه تند تند انجام داد،
  مثل دوست داشتن...23 دیدگاه · 1399/04/23 - 20:53 12 +
Eli
Eli

بوی قورمه سبزی 

صدای دینگ دینگ شبکه پویا و شیطونکی ک بی سرو صدا زل زده ب تلوزیون 
و سبزیایی ک مادر بزرگم‌ داره پاک میکنه 
و صدای ماشینای تو خیابون 
پنجره باز روبروم 
و آسمون نسبتا ابری 
و صدای دوتا گنجیشک بالای درخت کاج 
جزوه های فلسفه تاریخ رو پاهام 
و گوشی تو دستم و کلیک 
..‌‌
... 8 دیدگاه · 1399/04/23 - 12:27 11 +
شبکه اجتماعی کلیکی ها
شبکه اجتماعی کلیکی ها

جهت دریافت امتیاز بر روی اعلام حضور روزانه کلیک کنید [لینک]

صفحات: 2 3 4 5 6

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد