قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #کلیک چت

رضا
رضا

دوستان اینجا ایمای سابق هست درسته؟

♱

Kişi Kaybetmemeli
Fazla
Bir Şey Bilmiyör . . !!

1 دیدگاه · 1399/01/15 - 13:02 در Sad Home 10 +
♱

 
ک عشق آسآن نموند اول ولی افتآاد

سلآم صبح بخیر . .6 دیدگاه · 1399/01/15 - 07:42 در Sad Home 1 +
♱

از مآست مآست . . !!

سلآم . .


8 دیدگاه · 1399/01/15 - 00:00 در Sad Home 7 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️خُـــدایـــا،،،ای پروردگار عزیزم،❤️
الهـــــی ای معبودِ بی همتـــا ومهربونِ من
یڪ وقتهایے دلم میخــواد  بیام پیشت  هم اینجا؛سر سجّادۀعبادتم؛
قول میدهم دستــــــانپرمهرزوبسیارهنرمندت را بگیرم

هی ببوســـم...و بگذارمسرم اذنمدهی؛ لبهایم راابگذارم روے پاهایِ پرتوانت وببوسم
بگویم؛ خدایـــاازدست این بنده های پرمدّعایت چــه کنـــم؟
میفرمائی,چیــــزے نیست ، یگذرد میگذرد..!
صبر ڪن..صبــر ڪن..صبــــر ڪن میگذرد
من هم بگویَـــم این نیـــزبگــذرَد.......!

بعد ببینم خدایا چقدر حرفهــایم را باور میڪنی؟ودعا هــایمرامستَجــاب میکنی؟

اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
ولے امان از روزے ڪهـ اونے ڪهـ باعث لبخند رو لباتهـ!
اونے ڪهـ بودنش حالتو خوب میڪنهـ! و نبودش داغونت میڪنهـ!
اونے ڪهـ بے حوصلگیت و دل گرفتگیت و گریهـ هات فقط وقت نبودنش میاد سراغت...!
یهـ روزے واسهـ همیشهـ بزارهـ و بره دیگهـ از اون روز بهـ بعد ڪهـ لبخند رو لبت واقعے نمیشهـ
و هــیچے حالتو خوب نمیڪنــــهـ...بله هــیچے حالتو خوب نمیڪنــــه مهــم نیس اون آدم ڪیهـ ؟
و اون روز تو چندســــالتهـ از هـمون روز بهـ بعد ڪهـ پیــــــر شدنت شروع میشهــ...

اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
♱

گر میگذرد نیست . . 
تآ بگذرد هم کمی نیست . . !!
روز خوش . ‌.


5 دیدگاه · 1399/01/14 - 16:20 در Sad Home 6 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️خُـــدایـــا،،،ای پروردگار عزیزم،❤️
امروز هم به لطف تو سالم و شادمان  از خواب بیدار شدم.
صمیمانه وازعمق جان، از تو سپاسگزارم

و بابت تمام شکــوه وگلایه هایم عذر می‌خواهم.
❤️از صمیم قلب برای هر آنچه❤️
که برایِ همۀ آفریده هایت عنایت  داشته‌ای،شاکرو ممنونم.
الهی به امید تـــو؛انشاءَالله انسانی  سالم وصالح و مفیـــدی باشم...
سلام بریارانِ باصفاوآشنایان عزیز؛
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
♱

 Nekadar Saçma Bü Yaşamak . . !!

سلآم . . 


10 دیدگاه · 1399/01/14 - 00:05 در Sad Home 6 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
یا حَمیــــدُ بِحَقِّ مُحَمَــــد
یا عــــالیُ بِــــحَقِّ علــــی
یا فاطِرُالسَّموات بِحَقِّ فاطمه

یا مُحْسِــــنُ بِحَــــقِّ الحســـــــن
یا قــــدیمَ الاِ حســــان بِحَقِّ الحُسَیْن

عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَــرَجَ صاحبَ العصرِ والزَّمان
❤️ســــلام؛مَن لَم یَشکُرِالمَخلوُقَ لَم یَشکُرِالخالِق.❤️
گفتــــے ز عشــــق یافت دلت روشــــنے، بلے
آتش بہ خانمان زدہ را، خانہ روشن است
،
خط سَـــبزے بہ رخ سَــبز، مرا ڪرد اسیر
دام ،همرنگ زمین بود، گرفتار شـــدم.
❤️دخترعزیزم، فرانک خانم سالروز زمینی شدنتون مبارک ❤️
الهی همۀکرونائی هامون به لطف خداشِّفابگیرند خداوند براهمه مون رحم کنه
❤️ومخصُوصاً برای سلامتی عزیز دلمون ،صلوات ❤️
اگرعلاقمندبودیدبازهم بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@Faranak
مرتضی جهانگیر
مرتضی جهانگیر

#سیزده بدر امسال توی کلیک هستیم


♱

بنآم ک بی منت برآمون میکنه . . !!

سلآم . .


2 دیدگاه · 1399/01/13 - 00:01 در Sad Home 4 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
اِلهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
یا حَمیــــدُ بِحَقِّ مُحَمَــــد
یا عــــالیُ بِــــحَقِّ علــــی
یا فاطِرُالسَّموات بِحَقِّ فاطمه

یا مُحْسِــــنُ بِحَــــقِّ الحســـــــن
یا قــــدیمَ الاِ حســــان بِحَقِّ الحُسَیْن

عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَــرَجَ صاحبَ العصرِ والزَّمان
❤️ســــلام؛مَن لَم یَشکُرِالمَخلوُقَ لَم یَشکُرِالخالِق.❤️
گفتــــے ز عشــــق یافت دلت روشــــنے، بلے
آتش بہ خانمان زدہ را، خانہ روشن است
،
خط سَـــبزے بہ رخ سَــبز، مرا ڪرد اسیر
دام ،همرنگ زمین بود، گرفتار شـــدم.
❤️اشتَم خونمــون را مُرَتَب می‌ڪردَم❤️

ڪه ڪاری ڪرده باشـــم،یهوئی حِس ڪردَم

بایَد هَمه چیز را دَر این جَهان رها ڪُنَم

و فقط جانانــه به تو بِگویَم

❤️ڪه دوستَت دارَم ❤️
الهی همۀکرونائی هامون به لطف خداشِّفابگیرند خداوند براهمه مون رحم کنه
❤️ومخصُوصاً برای سلامتی عزیزان دلمون ،صلوات ❤️
اگرعلاقمندبودیدبازهم بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
اِلهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
یا حَمیــــدُ بِحَقِّ مُحَمَــــد
یا عــــالیُ بِــــحَقِّ علــــی
یا فاطِرُالسَّموات بِحَقِّ فاطمه

یا مُحْسِــــنُ بِحَــــقِّ الحســـــــن
یا قــــدیمَ الاِ حســــان بِحَقِّ الحُسَیْن

عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَــرَجَ صاحبَ العصرِ والزَّمان
❤️ســــلام؛مَن لَم یَشکُرِالمَخلوُقَ لَم یَشکُرِالخالِق.❤️
گفتــــے ز عشــــق یافت دلت روشــــنے، بلے
آتش بہ خانمان زدہ را، خانہ روشن است
،
خط سَـــبزے بہ رخ سَــبز، مرا ڪرد اسیر
دام ،همرنگ زمین بود، گرفتار شـــدم.
❤️عزیزدلم سالروز زمینی شدنتون مبارک ❤️
الهی همۀکرونائی هامون به لطف خداشِّفابگیرند خداوند براهمه مون رحم کنه
❤️ومخصُوصاً برای سلامتی عزیز دلمون ،صلوات ❤️
اگرعلاقمندبودیدبازهم بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@Pourya
دیدگاه · 1399/01/12 - 17:16 5 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
اِلهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
یا حَمیــــدُ بِحَقِّ مُحَمَــــد
یا عــــالیُ بِــــحَقِّ علــــی
یا فاطِرُالسَّموات بِحَقِّ فاطمه

یا مُحْسِــــنُ بِحَــــقِّ الحســـــــن
یا قــــدیمَ الاِ حســــان بِحَقِّ الحُسَیْن

عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَــرَجَ صاحبَ العصرِ والزَّمان
❤️ســــلام؛مَن لَم یَشکُرِالمَخلوُقَ لَم یَشکُرِالخالِق.❤️
گفتــــے ز عشــــق یافت دلت روشــــنے، بلے
آتش بہ خانمان زدہ را، خانہ روشن است
،
خط سَـــبزے بہ رخ سَــبز، مرا ڪرد اسیر
دام ،همرنگ زمین بود، گرفتار شـــدم.
❤️عزیزدلم سالروز زمینی شدنتون مبارک ❤️
الهی همۀکرونائی هامون به لطف خداشِّفابگیرند خداوند براهمه مون رحم کنه
❤️ومخصُوصاً برای سلامتی عزیز دلمون ،صلوات ❤️
اگرعلاقمندبودیدبازهم بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@kami_A
دیدگاه · 1399/01/12 - 17:14 7 +
صفحات: 10 11 12 13 14

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد