قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #کلیک چت

♱


از این همه فصل سبز و زیبآی
بیچآره منم ک قسمتم پآییز ست . . !!

سلآام . .


5 دیدگاه · 1399/01/22 - 13:57 در Antiquated 6 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
❤️جشـــن نیمۀشعبان المعظم مبارکباد،❤️
رو سر بنه به بالین،تنها مرا رها کن،
ترکِ منِ خرابِ شب گردِ مبتلا کن...

ماییم و موجِ سودا،شب تا به روز تنها،
خواهی بیا ببخشا،خواهی برو جفا کن...


مولانا
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروزتولُّدحضرتِ بقیَّــةُالله مبارکباد،❤️
❤️جشـــن نیمۀشعبان المعظم مبارکباد،❤️
راز عٖشق خویش را آهسته خوان در
گوش من

جستجو کن یارا عشق را در گرمی
آغوش من
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروزتولُّدحضرتِ بقیَّــةُالله مبارکباد،❤️
❤️جشـــن نیمۀشعبان المعظم مبارکباد،❤️
‌دلبرے نادیده بر قلبم شده فرمانروا
نرم نرمڪ دل بہ او بستم نمیـدانم،چرا
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروزحضرتِ بقیَّــةُالله مبارکباد،❤️
❤️سالروزنیمۀشعبان المعظم مبارکباد،❤️
ای آفتاب از روزن در آمدی باز
چون بوی گلهای معطر آمدی باز


با ناقــــه ها از راه صـــحرا و بیابان
صحرا نشینم، چون ابوذر آمدی بازمثـل ســــلیمان سبک با قاصدکها
با قالی ابریشـــــم و پَـــر آمدی باز


روح نظـامی از میان آســــــمانهــا
یا از کتـــــاب هفت پـــیکر آمدی بازاز پشت بینالود برفی ای مسافر
مانند خورشـــــید منَــور آمدی بازبا مشک پر از آب زمزم تا عطش ها
از کعبــه ای فرزنـــد هاجر آمدی باز

❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروزحضرتِ بقیَّــةُالله مبارکباد،❤️
❤️سالروزنیمۀشعبان المعظم مبارکباد،❤️
❤️به جان جوشم که جویای تو باشم،❤️
❤️خســــی بر موج دریـای تو باشم،❤️
❤️تمـــــام آرزوهای منـــــــی، کاش❤️
❤️یِــــکی از آرزوهـــــای تُـو باشم ❤️

❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروزنیمۀشعبان المعظم مبارکباد،❤️

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیــــر حاجت هیــــچ اســــتخاره نیست

فرصَــت شُــمَــر طریقه رندی که این نشان
چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست
❤️سالروززمینی شدنتون دراین روزخدائی، مبارکباد،❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
@SENATOR
دیدگاه · 1399/01/21 - 12:13 3 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروزنیمۀشعبان المعظم مبارکباد،❤️

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیــــر حاجت هیــــچ اســــتخاره نیست

فرصَــت شُــمَــر طریقه رندی که این نشان
چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست

❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️خُـــدایــا،،،ای آفریدگارراهِ عشق،❤️
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز آن که جان بســــــپارند چــــاره نیست
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیــــر حاجت هیــــچ اســــتخاره نیست
ما را ز منـــع عقل مترســـــــان و می بیــــــــار
کان شَـــــحنه در ولایت ما هیـــــچ کاره نیست
از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد
جانا گنـــاه طالع و جرم ســــتاره نیست
او را به چشم پاک توان دید چون هلال
هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست
فرصت شمر طریقه رندی که این نشان
چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست
نگــــرفت در تو گــریــۀی حافظ به هیچ رو
حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست.

❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
♱

و زندگی جآری ست . . !!

روز خوش . .


دیدگاه · 1399/01/20 - 09:53 در Antiquated 10 +
♱

امضآی پآی تک تک آرزوهآیتآن . .

سلآم صبح بخیر . .


دیدگاه · 1399/01/20 - 07:34 در Antiquated 1 +
♱

. خوآبی . . !!

سلآم . .


دیدگاه · 1399/01/20 - 01:20 در Antiquated 1 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️خُـــدایــا،،،ای پروردگار عزیزم،❤️
الهی در این روز زیبا لطفی کن؛هیچ دلی تنگ نباشه
❤️الهی آمیــــن؛❤️
❤️عـــزیـــزم؛تـــــو❤️

"تـو " یـعـنـی فرودآمدنِ  یـک فـرشـتـه از آسـمـانِ خدا

وایــن؛ یـعـنـی قـشـنـگ تـریـن اتـفـاق دنـیـا

❤️لطف بیکرانِ خدا بـرای "مـن"❤️

.••.¸¸.••.•-
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️خُـــدایــا،،،ای پروردگار عزیزم،❤️
الهی در این روز زیبا لطفی کن؛هیچ دلی تنگ نباشه
الهی؛ایمان والا ،عزّت، شرف و جوانمردی  را
مبدأ تمام تمنّـــا هایِ زندگیـــمان قرار ده
الهی از تکبر و غرور و سوء ظن و نفرت و کینه دورمان فرما
الهی صداقت درکلام ورفتارمان نهادینه فرزماواز دروغ، کلکوهرنوعِ آلودگی  دورمانفرما
و الهی دوستان ویاران عزیزوباصفایم همیشه با ایمان وباصفاوصداقت؛
سالم وصالح و شاد و سرافراز خوشبخت باشند
.••.¸¸.••.•-
❤️دوست عریزم آقاحمید سالروززمیـــنی شدنتون مبارک❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@moh3n
دیدگاه · 1399/01/19 - 22:34 4 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
ســـلام,آرامشِ دریا را می‌خواهم

تــــآ هَـــــر که ناراحتَـــــم کرد،

در امواجِ خروشانِ خشمم،که فروخورده ام،
یـــا دربی تفاوتی هایِ ظاهریَــم غَرقش کنم،،،
غرقِــش کنم، گرنکنم، پس چه دکنَـــم؟!
***************
❤️اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.❤️
صفحات: 8 9 10 11 12

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد