قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #برتولت-برشت

خاتون
خاتون
ما نیازی به گردباد نداریم
ما نیازی به طوفان نداریم
کارهای وحشتباری که تندبادها و طوفان ها می توانند
ما خود نیز می توانیم!
گردباد سهمگین است
و طوفان سهمگین تر
اما هیچ چیزی سهمگین تر از نیست...

خاتون
خاتون
حتی نفرت از حقارت نیز
آدمی را سنگدل می کند..

حتی خشم بر نابرابری هم
صدا را خشن می کند..

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد