Paradise
۵۱ پست
۸ مشترک
۴ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۶۳
مبنای تعداد هوادار رتبه ۷۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۵۱

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

وقتی در قبال کمکی که می‌کنیم، انتظار پاسخ داریم؛ در حقیقت مشغول کسب و کار و یا "بیزینسِ انسانی" هستیم! نه یاریِ همنوع...


هيچوقت نگو اين اتفاق براى من نميفته ، زندگى روش مسخره‌اى براى اينكه ثابت كنه اشتباه ميكنيم داره.


ببینم خوشبختی تو؟
یه چی که دلتو خوش کنه داری؟
جای کف زدنه برا همه
یه دلیل که مشتتو مشت کنه داری؟
کتابی که باش رشد کنی داری؟
یکی که دیدیش چشاتو درشت کنی داری؟
تو هم مث من خودخوری داری؟
توو فکر آرزوهات تا صب نمیخابی؟
دیدگاه غیرفعال شده است.

بِکَنید خودتان را
از آدمی که
وصله ی شما نیست ...


در من چیزی کم بود
و در این زندگانی هم چیزی کج بود
میان ما و این زندگانی یک چیزی گنگ ماند
ما دیر آمدیم،یا زود؛
هرچه بود به موقع نیامدیم...!


اینجا  درون سینه‌ی من
زخم کهنه‌ایست
که می‌کاهدم مدام...


به تهِ هیچی فکر نکنید
تهِ راه
تهِ رابطه
تهِ دنیا
تهِ جیب
تهِ زندگی
اینا دلیل غمگین شدنِ همه ست...


من
 تکه‌تکه از دست رفتم؛
 در روز روزِ زندگی‌ام…


زندگی مجازیش خوبه ...


دلم امروز به آرومی خود خو کرد
هوای جونم وای دلبر

یاد چشمون سیاهش منو جادو کرد
هوای جونم وای دلبر

گوله برف میرقصن


حال منو نپرسین


چیزی منو گرم نمیکنه نه


شومینه نه کرسی


حال من خوب نمیشه


نه با الکل نه قرصی


هی شل کن سفت کن


بینمون این جوریشو نخواستیم 


ماکه دیگه دادیم رفت تورو


حالا هی بحث بکن


گیج رو الکلو


شیکوندیم هر پلو


بعد که از دست میدیشون ، میفهمی چقدر خوب بود بودنشون ..


چقدر دلم تنگه برای سال های گذشته ...
چقدر خوب بودن سال های گذشته ...
و چقدر نمیدونستم ...