اشعار ناب

سلام خوش اومدین دوستان محلی برای نشر اشعار شاعران بنام ایرانی... .. بیشتر

اشعار ناب
شعر و ادبیات
۱۶ پست
۱۳ مشترک
۷ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۳۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۳۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۶۳

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.


✨✨✨✨

صلح از فلک به دیدهٔ بیدار کرده‌ایم

رو در صفا و پشت به زنگار کرده‌ایم

#صائب_تبریزی دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت (نگشت)

دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور


#حافظ


جانا سخن از دل ما می گویی...

من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم

حرفی از جنس زمان نشنیدم.

هیچ چشمی، عاشقانه به زمین خیره نبود.

کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد.

هیچ کسی زاغچهٔی را سر یک مزرعه جدی نگرفت.


#سهراب_سپهری
من پر از نورم و شن
و پر از دار و درخت
پرم از راه، از پل، از رود، از موج
پرم از سایه‌ی برگی در آب:
چه درونم تنهاست

#سهراب_سپهری


سلام، 
حال همه ما خوب است،
ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور،
كه مردم به آن شادمانی بی سبب می گویند.

نامه ام باید كوتاه باشد ، ساده باشد ، بی حرفی از ابهام و آینه ،
از نو برایت می نویسم
حال همه ما خوب است
اما تو باور مكن... !

#سید_علی_صالحی


حتی به جایگاه خدا غبطه میخورم

بگذار امشب از رگ گردن ببوسمت

#احسان_پارسا

ببار  


ببار و بشوی 

ثانیه های تلخ نفس کشیدن 

در تاریکی روز هایی که همچون شب ِ بی ستاره اند 
مشاهده ۴ دیدگاه ارسالی ...دلی دارم که گرد غم نگردد
میی دارم که هرگز کم نگردد
دلی دارم که خوی عشق دارد
که جز با عاشقان همدم نگردد

#مولوی

خطر در آب زیر کاه
 بیش از بحر میباشد ..
من از همواری این خلق ناهموار میترسم

ز بس نامردمی از چشم نرم دوستان دیدم
اگر بر گل گذارم پا 
ز زخم خار میترسم ...

#صائب_تبریزی

من بودم و دل 


من بودم و خنده ی از ته دل 

من بودم و من 


تو ناگه از کجا به این میان جستی ....

نیست در دنیا جلوه گاه راز عشق


دیده را برهم گذار
یار پنهان را ببین

#سهراب_سپهری
مشاهده ۸ دیدگاه ارسالی ...راز دل دیوانه به هشیار مگویید
اسرار لبِ یار به اغیار مگویید

چون نیست در عالم سخنی جز سخن یار
ما را سخنی جز سخن یار مگویید...

 #عراقی

آفتابی لب درگاه شماست
که اگر در بگشایید 
به رفتار شما می‌تابد...

#سهراب_سپهری

باد ،
می رفت به سر وقت چنار

من ،
به سر وقت خدا می رفتم ...
#سهراب_سپهری#شاه_نعمت_الله_ولی

جان ما
با غیر اگر باری
حکایت کرده است
تا قیامت نادم است...