قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
همه رفتارهای انسان دارای علّت وریشه است.پس ازهیچ مشکلی نترسیم،مشکل شکن باشیم...

رتبه گروه

بر مبنای تعداد کاربر رتبه 9
بر مبنای تعداد هوادار رتبه 7
بر مبنای تعداد ارسال رتبه 5

کاربران فعال امروز

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

آخرين بازديدکنندگان

(160 بازديد)

گفتگوی یاران همدل

شناسه گروه: 18 · گروه عمومی · · 45 کاربر · 7321 پست
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
عشق، هر جا رو کند آنجا خوش است.
گر به دریـــا افکنَــــد دریا خُـوش اســت.

گَــر بسُــــوزاند در آتش، دلکَـــش است.
ای خوشا آن دل، که در این آتش است.


تــا بـبـیــــنـــی عشـــــق را آیـــیــــنــه‌وار
آتشــــــی از جـــان خـــامُـــوشَــــت برآر !


هَــــر چــه مــی‌خـــواهــی، به دنیا در نگر
دشــــمـنــــی از خــــود نَـــداری سخت‌تر!


عشـــــق پیــــروزت کنَــــد بر خویشـــتَــن
عشـــــق آتــش مـــی‌زنَـــد در مــا و مَـــن.


عشــــق را دریـــاب و خُــود را واگــذار
تا بــیــــابی جـــان نــــو، خورشیدوار.


عشـــق هســتی‌زا و روح‌افزا بود
هر چه فرمان می‌دهد زیبا بُـوَد.
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
آبادان؛
سلام مسجدزنگانیهای آبودان

علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
نصفِراه؛
سلام گاهی تلاش جانانه مانند؛ با دویدن
برای رســـیدن به کسی،
نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی داشت،
پس با کسی بـاش و بمان،

که احساساتی که بروز می دهد،ودوستت دارم هایی که می گوید،
صاف وصادقانه باشـــد،

که حدِّاقلّ،نصف راه را به سمتت دویده باشد،..
عزیزم مراقب هوسهایِ زود گذری که خودراعشق جامیزنند باش
علیرضا
علیرضا
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺎﺩﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ...

ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ،
ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﺪ ...
ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ، ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ...
ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ،
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ...
ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ” ﭘﮋﻭﺍﮎ ” ﻧﯿﺴﺖ.
علیرضا
علیرضا
در حضور خارها هم میشود 
یک یاس بود . . .
در هیاهوی مترسکها 
پر از احساس بود . . .
می شود حتی 
برای دیدن پروانه ها . . .
شیشه های مات یک متروکه را الماس بود . . .
دست در دست پرنده . . .
بال در بال نسیم . . 
ساقه های هرز این اندیشه ها را 
داس بود . . .
کاش می شد 
حرفی از " ای کاش " 
ها هرگز نبود . . .
هر چه بود احساس بود و 
عشق بود و 
یاس بود . . .!
علیرضا
علیرضا
مشکل داشتن کجایش ایراد دارد؟

تنہا کسانے مشکل ندارند کہ
در گورستان آرمیده اند.
مشکلات نشانہء زندگے هستند.
مشکلات نشانہء این هست کہ تو
دارے تلاش مےکنے.

مشکلات یعنے دنبال تغییر زندگےات هستے.
ما در سایہء مشکلات رشد مےکنیم.
و قوےتر مےشویم.
مشکل داشتن نشانہء زنده بودن توست.
یادت باشد مشکلات همیشگے نیستند.
تاریخ انقضا دارند.
همہ حل مےشوند...!

خدایا شکرت...
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد