عنوان مسابقه : بهترین شعر در مورد کلیک
توضیح مسابقه : بهترین شعر در مورد کلیک
وضعیت : غیرفعال
تعداد کاندیدا : ۲۰ کاربر
تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

شما تنها می‌توانید به یکی‌از شرکت‌کنندگان در مسابقه رای دهید،
اما تا پیش‌از پایان زمان رای‌گیری امکان تغییر رای میسر خواهد بود.

۱ کاربر به مهسا رای داده است.
۱ کاربر به کاربر مرده رای داده است.
۱ کاربر به ali رای داده است.
۱ کاربر به باران رای داده است.
۴ کاربر به سماء رای داده است.
۲ کاربر به شیخ پاکدامن رای داده است.

کسی مرتکب تخلف نشده است.

مسئولین برگزاری